BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşe USLUOĞLU, İlayda DOĞRU, Fuat TAŞKESER, Halil DİKEREL, Özlem KÜÇÜK, Özden İNCE
POLİAMİD DOKUMA KUMAŞLARA SU İTİCİ APRE UYGULAMALARI
 
Günümüzde tekstil materyallerine kullanım kolaylığı sağlamak ve bakımı kolay ürünler elde edebilmek için yeni gelişmeler sağlanmıştır. Bu doğrultuda tekstil yüzeylerine, son kullanıcıya fonksiyonel özellikleri olan moda kumaşlar sunabilmek amacıyla çeşitli özellikler kazandırılmaktadır. Su, yağ ve kir iticilik özellikleri kazandırılmış tekstil yüzeyleri daha fazla ön plana çıkmaktadır. Tekstil kumaşlarının kapladığı yüzeyi veya vücudu, sudan koruması için değişik bitim maddeleriyle işleme sokarak yapılan uygulamalara su iticilik bitim işlemi denir. Bu işlemler, kumasın görünümünü ve geçirgenliğini tamamen korurken, ona suyu itici özellik kazandırırlar. Su iticilik bitim işlemi, kumaş yüzeyinde çözünmeden, hidrofobik ve boşluklu yapıya sahip bir film tabakası oluşturmak suretiyle kumaş yüzeyinden su buharının geçişine olanak tanır. Bu çalışmamızda, basit doku tipi (bezayağı) haşıllı poliamid iplikleri ile farklı sıklıkta dokuma yapılan kumaşlara haşıl söküm, ön fikse ve boyama işlemleri yapıldı. Boyama işlemi bitmiş kumaşlara florokarbon ve nanoteknoloji esaslı su iticilik bitim kimyasalları ile apreleme işlemi yapılmıştır. Bu kimyasal maddeler ile apre yapılan kumaşların su iticilik, su iticilik özelliğinin yıkamaya karşı dayanıklılığı, sürtme haslığı, kumaşın fiziksel testleri tuşe özellikleri incelenmiştir. Konvansiyonel ve nanoteknolojik apre malzemeleri ile kumaşlarda iyi bir su iticilik özelliği sağlanmıştır. Konvansiyonel su itici malzemeler ile aprelenmiş kumaşların yıkama direncinin oldukça iyi olduğu görülmüştür. 10 defa tekrarlı ev tipi yıkama sonunda iyi su iticilik performansı gösterdiği gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Poliamid, Dokuma, Su itici, Apre 


Keywords: