BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Erhan DENİZ, Tolga GÖKKURT, Merve KARAGÜZEL
POLİPROPİLEN ESASLI “HEGZEGONEL BETA” FAZ ÇEKİRDEKLENDİRİCİ KATKI MASTERBATCHLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİ
 
Polipropilen, çeşitli uygulamalarda kullanılan termoplastik bir polimerdir. Küresel polipropilen endüstrisi, yeni uygulamaların ortaya çıkması, teknolojik gelişmeler ve artan talep nedeniyle büyük bir artış göstermektedir. Polipropilen, kimyasallara ve yüksek sıcaklıklara karşı dirençli olması nedeniyle ambalaj, otomobil, bina ve inşaat, sağlık hizmetleri ve elektronikte giderek daha fazla kullanılmaktadır. 2016 yılında 71,08 Milyar USD olan polipropilen pazar büyüklüğü, 2022 yılına kadar % 5.6 lık büyüme hızıyla 99,17 milyar USD'ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Polipropilen dört farklı kristal yapıda bulunmaktadır. Bunlar, alfa(monoclinic), beta(hekzagonal), gama(triclinic) ve smectic kristal yapılarıdır. Alfa fazdaki kristal yapısı bunlar içinde termodinamik olarak en kararlı ve en yaygın olanıdır. Genel olarak alfa polipropilen yüksek elastik modülü, yüksek sertlik, ısı/kimyasala karşı yüksek direnç göstermektedir. Polipropilenin ikinci en yaygın kristal modifikasyonu olan beta fazdaki polipropilen termodinamik olarak yarı kararlı olmasına rağmen diğer kristal yapılarıyla karşılaştırıldığında üstün özellikler göstermektedir. Bu özelliklerin en önemlisi polipropilenin darbe dayanımını ve uzamadaki kopmasını birkaç kat artırmasıdır. Termodinamik olarak yarı kararlı olmasına rağmen beta polipropilen değişik metotlar ile elde edilebilmektedir. Bu metotlar arasında beta çekirdeklendirici ajanların eklenmesi en uygun ve yüksek beta fazda kristal elde etmek için en güvenilir metod olarak görülmektedir. Ayrıyeten beta çekirdeklendirici ajanların kullanılması yüksek oranda beta kristal yapısının elde edilmesinin yanında birçok avantaj içermektedir. Bunlar kolay proses edilebilmeleri, daha az kullanım miktarı ve daha kararlı ve daha yüksek beta fazdaki kristal eldesi olarak sayılabilir. Bu çalışmada değişik ajanlar ve bazı yardımcı malzemelerin sinerjik etkisini kullanarak polipropilenin beta fazdaki kristallenme miktarını artıran beta çekirdeklendirici katkı masterbatchlerinin oluşturulması ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Polimerler, Polipropilen, Masterbatch, Çekirdeklendirici bileşenler, Polimer alaşımları 


Keywords: