BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Olcay SARIBIYIK
PRİMER TARAF REGÜLASYONLU GERİ DÖNÜŞLÜ DC-DC DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİN ANALİZİ VE ÇALIŞMA PRENSİBİNİN İNCELENMESİ
 
Son yıllarda tüketici elektroniğinin çok yaygınlaşmasıyla birlikte çeşitli sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunların başında kullanılan cihazların ihtiyaç duyduğu enerjilerin dönüşümü ve verimi gelmektedir. Günümüzde kullandığımız elektronik cihazların hemen hemen hepsi sabit doğru gerilim ile çalışmaktadır. Cihazları beslemek için kullandığımız şebekedeki gerilim ise alternatif gerilimdir. Bu nedenle gerilimin dönüşümü için çeşitli yöntemlere ihtiyaç duyulmuştur. Klasik olarak şebekeden alınan alternatif gerilimin doğru gerilime dönüştürülmesini sağladıktan sonra sabit bir doğru gerilim elde etmek için çeşitli dc-dc topolojileri geliştirilmiştir. Geri dönüşlü dc-dc dönüştürücü yalıtımlı olma, düşük eleman sayısı, düşük maliyet ve nispeten yüksek verim gibi özellikleriyle en çok tercih edilen dc-dc dönüştürücü türüdür. Çok fazla kullanıldığı için geri dönüşlü dönüştürücü maliyet ve yer kaplama açısından çok fazla geliştirilmiş durumdadır. Bu nedenle klasik yöntem ile tasarlanan geri dönüşlü dönüştürücülerin maliyet ve performans iyileştirmeleri çok zorlaşmıştır. Bu bağlamda klasik regülasyon yöntemlerinin aksine primer taraf regülasyonlu dc-dc dönüştürücü tasarımları yapılmıştır. Bu yöntem sayesinde çıkış gerilim regülasyonu primer taraftaki yedek sargı üzerine yansıyan çıkış gerilimi ile sağlanabileceği gösterilmiştir. Böylece optokuplör gibi izole bir eleman kullanma ihtiyacı ortadan kalkmıştır. Bu çalışmada geri dönüşlü dönüştürücünün çalışma prensibi açıklanmıştır. Geri dönüşlü dönüştürücünün sürekli ve kesikli modda çalışması açıklanmıştır. Geri dönüşlü dönüştürücüde primer taraftan gerilim bilgisinin nasıl sağlandığı açıklanmıştır. Klasik yöntemle kullanılan regülasyon yöntemi ile primer taraflı regülasyon yöntemi karşılaştırılarak, devre üzerinden eksiltilebilecek elemanlar belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Geri dönüşlü dönüştürücü, DC-DC Dönüştürücüler, Primer Taraf Regülasyonu 


Keywords: