BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emre GÜRCAN, Ahmet DURGUTLU
RUS NÜKLEER SEKTÖRÜNDE KULLANILAN KAYNAKLI BAĞLANTILARIN TAHRİBATLI MUAYENE TEST KOD VE STANDARTLARININ İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Rus teknolojisi ile yapılan nükleer santral inşaatları Bangladeş, Belarus, İran, Hindistan, Çin, Finlandiya gibi dünyanın farklı yerlerinde devam etmekte olup bu ülkelerden bir tanesi de Türkiye’dir. Ülkemizde inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Projesine ilişkin süreçler, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu Sahası'nda Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin imzalanmış olan Hükümetler Arası Anlaşma ile belirlenmiş olan usul ve esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. Bu çalışmada, Rus teknolojisi ile üretilen nükleer güç santrallerinde kullanılan kaynaklı bağlantıların tahribatlı muayene testlerine ilişkin Rus kod ve standartlarının incelenmesi ve ISO standartları ile arasındaki farkların ve benzerliklerin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak kaynaklı bağlantılar ve kaynaklı bağlantıların tahribatlı muayene testleri ile ilgili Rus kod ve standartları incelenmiştir. Çalışmanın devamında ilgili kod ve standartlar kapsamında kaynaklı bağlantıların kalite kontrolleri konusuna değinilmiş olup bu kontrol süreçlerinden biri olan tahribatlı muayene testleri ayrıntılı olarak incelemeye tabii tutulmuştur. Çalışmanın sonucunda, Rus standartlarında eski versiyonlu ISO standartlarına atıfta bulunulduğu tespit edilmiş olup tahribatlı muayene yöntemlerinin örnekleme ve test etme ilkeleri kapsamında Rus kod ve standartları ile ISO standartları arasında benzer noktalar olduğu kadar farklılıkların da olduğunu ortaya çıkmıştır. Bu durum uygulamaların detaylarda farklı olduğunu göstermektedir. (Bu çalışma birinci sırada yer alan ikinci sırada bulunan yazarın danışmanlığında yapılan yüksek lisans tez çalışmasından üretilmiştir.)

Anahtar Kelimeler: Nükleer, Kaynaklı bağlantı, Rus kod ve standartları, Tahribatlı muayene 


Keywords: