BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif KURTKAYASI, Selin ÖZÇIRA ÖZKILIÇ
RÜZGAR KAYNAĞI DEĞERLENDİRMESİ: BİR RÜZGAR ENERJİ PROJESİ İÇİN YAŞAM DÖNGÜSÜ
 
Bir rüzgar enerji santrali kurulumunun en önemli aşaması projelendirmedir. Rüzgar enerji projesi yatırımı için rüzgar kaynağı değerlendirmesi büyük önem arz eder. Çünkü rüzgar ölçümlerindeki ± %5 belirsizlik, yıllık enerji üretiminde ± %10 belirsizliğe yol açabilir. Rüzgar tahmin edilebilirliği zor bir kaynaktır. Bu da yıllık enerji üretim tahminini zorlaştırır. Bu çalışmada bir rüzgar enerji projesinde yer alan rüzgar kaynağı değerlendirme sürecine ait aşamalardan bahsedilmektedir. Rüzgar kaynağı değerlendirme süreci, maden arama olarak adlandırılan rüzgar bakımından zengin olan bölgelerin analizi ile başlar. Nümerik hava tahmin temeline dayanan rüzgar verisi kullanılır ve yıllık enerji üretimi değeri yüksek olan bölge madendir sonucuna ulaşılır. Bu aşamada yıllık enerji üretimi değeri kesinliği %50’dir. İkinci aşama rüzgar ölçümlerinin gerçekleştirilmesidir. En az bir yıl boyunca projenin yapılacağı yerde rüzgar ölçümü yapılması gerekir. Bunun için geleneksel rüzgar ölçüm direkleri (met-mast) ve uzak rüzgar ölçüm yöntemleri kullanılabilir. Üçüncü aşama iki süreçten oluşur. Lineer rüzgar akış modeli tabanlı yıllık enerji üretimi tahmini için WindPRO, WAsP, Wind Farmer ve OpenWind gibi doğrusal rüzgar akış modelleri ile çekirdek uzaysal ekstrapolasyon ve yıllık enerji üretimi hesaplaması yapılır. Bu aşamada gerçekleştirilmesi gereken diğer bir süreç ise, hesaplamalı akışkan dinamiği tabanlı yıllık enerji üretimi tahminidir. Karmaşık arazi ve termal kararsızlığı olan durumlar için gereklidir. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği üç boyutlu bir şebeke üzerinde modellenir ve bu modeller yüksek performanslı bilgisayar kümelerinde çalıştırılmaktadır. Rüzgar kaynağı değerlendirme sürecindeki son aşama olan kayıp ve belirsizlik tahmini yıllık enerji üretimi için çok önemli bir parametredir. Çünkü belirsizlikler ve kayıplar doğrudan yıllık enerji üretim değerini etkiler. Projelendirme sürecinde yapılacak analizlerin doğru yapılması ve yıllık enerji üretim değerinin doğru tahmini rüzgar kaynağı değerlendirme keskinliğine bağlıdır. Aksi takdirde verimli bölgeler yanlış projelerle verimsiz olarak kullanılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Rüzgar Enerjisi, Rüzgar Kaynağı Değerlendirme, Yıllık Enerji Üretim Tahmini 


Keywords: