BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Seda KÜÇÜK, İsmail ÖZBAY
SAĞLIK KURULUŞLARINDA ATIK YÖNETİMİ: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÖRNEĞİ
 
Küresel nüfusun artmasına bağlı olarak tıbbi hizmetlere olan taleplerin artmasıyla bu alanlarda oluşan atıkların yönetimi temel çevresel sorunlardan biri haline gelmektedir. Sağlık kuruluşlarında her geçen gün artış gösteren tıbbi atıklar sadece sağlık çalışanları ve hastalar için risk oluşturmakla kalmayıp aynı zamanda, üretildikleri andan bertaraf aşamasına kadar çevre ve insan ile de doğrudan etkileşim içerisinde olduğundan risklerin geniş bir çevreye yayılması söz konusu olabilmektedir. Özellikle günümüzün küresel mücadelesi olan pandemi süreçlerinde sağlık kuruluşlarında atık yönetiminin doğru bir şekilde yürütülmesini zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada sağlık kuruluşlarından atık üretiminin en fazla olduğu üniversite hastanelerinin atık yönetiminin araştırılması amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında Kocaeli ili, İzmit ilçesinde bulunmakta olan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yürütülmekte olan atık yönetimi süreci incelenmiştir. Hastanenin 2017, 2018 ve 2019 yıllarındaki kişi başına düşen atık miktarları sırasıyla 0,40 kg/kişi-yıl, 0,57 kg/kişi-yıl, 0,48 kg/kişi-yıl olarak belirlenmiştir. Ülkemizde ve sağlık kuruluşlarında yapılan çalışmalar kapsamında çevre ve insan sağlığı, ekonomik ve hukuki boyutu açısından önemi bulunan atık yönetiminde; kişi başına düşen ve yatak başına oluşan atık miktarının her yıl azalması hedeflenmektedir. İncelenen atık yönetimi verilerinden elde edilen sonuçlar istenilen boyutlarda atık azaltımı sağlanamadığını göstermektedir. Atık miktarını azaltmak için; çevre yönetimi birimi/çevre danışmanlığı veya atık yönetimi sorumlusu tarafından atıkların önlenmesinden bertarafına kadar olan süreci kapsayan atık yönetimi hiyerarşisinin en iyi biçimde tasarlanarak, çalışanlarda çevre ve atık yönetimi konusunda bilinç oluşturulmasına yönelik eğitim çalışmalarının geliştirilmesi gerekliliği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Atık Bertaraf Yöntemleri, Atık Yönetimi, Tıbbi Atık, Üniversite Hastaneleri, Çevre 


Keywords: