BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Beyza OVAT, Eda TAŞÇI, Murat ISPALARLI, Keriman PEKKAN
SERAMİK VE ÇİNİ ATIKLARINDAN SERAMİK ÜRÜN ELDESİ
 
Türkiye’nin en eski ve en hızlı ilerleyen sektörlerinden biri olan seramik sektörünün Türkiye ekonomisine katkısı inkâr edilemez bir gerçektir. Hem ülke içi hem de ihracatta yerli kaynakları en çok kullanan ve ithal ürünlere bağımlılığı en az olan Türkiye Seramik Sektörü, sahip olduğu ihracat hacmi ile Türkiye’nin önemli endüstrileri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla bu üretim ve ihracat hacmi bir o kadar da seramik atık oluşumuna sebebiyet vermiştir ve ülkemizde seramik sektöründe atık malzemelerin geri dönüşümü sağlanarak değerlendirilmesi büyük önem kazanmıştır. Seramik atık malzemelerin geri dönüşümü ile birlikte çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ülke ekonomisine göz ardı edilemeyecek bir katkısı da düşünülmelidir. Pişmiş seramik ve çini atık ürünleri öğütülerek reçete içerisinde değerlendirilmiştir. Sonuçları analizlerle desteklenerek standart reçetenin pişme sonrası analizleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Pişmiş çini ve seramik atıkları kullanılarak yeni seramik ürünlerin elde edilmesi amaçlanmıştır. Çini ve seramik atıklar ile hazırlanan reçetelerden elde edilen ürünlerin pişme sonrası mekanik ve fiziksel özellikleri standart olarak hazırlanan reçetenin pişme sonrası mekanik ve fiziksel özellikleri ile kıyaslanarak seramik malzeme olarak kullanılabilirliği değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda elde edilen seramik ve çini atıklarıyla hazırlanan ürünlere bünyelerin mineralojik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla X-ışınları kırınımı analizleri (XRD) ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) analizleri yapılarak bentonit ilavesinin pişme sonrasındaki mikro yapıdaki etkisi incelenerek sonuçlar irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Seramik, Atık, Geri Dönüşüm, XRD, SEM 


Keywords: