BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Murat ISPALARLI, Eda TAŞÇI
SERAMİK YER KAROSU ÜRETİMİNDE İTHAL KİL YERİNE KONYA KİLİ KULLANIMI
 
Ülkemizde seramik sanayi hızla gelişmekte ve üretim açısından düşünüldüğünde Dünya sıralamasında önemli bir yere sahiptir. Bu sektörde üretilen ürünlerin ARGE çalışmalarında maliyet düşürme, ürün geliştirme ve sektöre yeni ürünler kazandırma gibi etkin çalışmalar yürütülmektedir. Bu açıdan düşünüldüğünde yerli hammadde kullanımı önem kazanmaya başlanmıştır ve seramik sektörü için hammadde kaynaklarının araştırılması önemli bir hal almıştır. Bu çalışmada seramik sektöründe kullanılan ithal killerin (Rus killeri) yerine Konya kilinin kullanılması üzerine reçete çalışmaları yapılmıştır. Hazırlanan reçetelerin sektörde kullanımını destekleyen analizler ile sonuçları standartlara göre incelenmiştir. Bu çalışmanın ilk bölümünde Rus kili ile bir seramik yer karosu reçetesi hazırlanmıştır. Hazırlanan reçeteye göre hazırlanan seramik bünyenin pişme sonrası mekanik ve fiziksel özellikleri TS EN ISO 10545 seramik yer karosu standartlarına göz önünde bulundurularak standartlara uygunluğu kontrol edilmiştir. İkinci aşamada ise belirlenen standart reçeteler içerisinden Rus kili çıkarılarak Konya kili ilave edilmiştir. Konya kili ile hazırlanan seramik yer karosu bünyeleri ve standart olarak belirlenen Rus kili kullanılarak hazırlanan seramik yer karosu bünyeleri pişme sonrası mukavemet, % su emme miktarı, % pişme küçülmesi ve CIELab (renk) analizi sonuçları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışma sonunda elde edilen seramik yer karosu bünyelerin mineralojik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla X-ışınları kırınımı analizleri (XRD) ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) analizleri yapılarak mikro yapıdaki etkileri incelenerek sonuçlar irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kil, Seramik, Yer Karosu, Mekanik Özellikler, Fiziksel Özellikler, XRD, SEM 


Keywords: