BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Habil RAKİPOĞLU, Veli SORKUN, Uğur Can HAFIZOĞLU
SERT BONEL YAY KONSTRÜKSİYON ÜRÜNLERİNDE FLATPACK YAPILABİLİR ÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ
 
Etrafı yuvarlak formdaki çelik çemberler ile çevrili yatak konstrüksiyonu flatpack ambalajlama işlemi ile sıkıştırılarak preslenmektedir. Yapılan incelemelerde 6 boğum 2,45 mm tel çapına sahip yuvarlak çemberli konstrüksiyonlar, flatpack ambalajlama sırasında deformasyona uğradığını için ambalajlanamamaktadır. Ambalajlanamayan ürünler ortalama olarak 10 kat daha fazla hacim kaplayarak, stoklama ve lojistik faaliyetleri için uygun olmamaktadır. Konteyner içi miktarı arttırabilmek ve rekabetçi fiyat sağlayabilmek için, ürün üzerinde yay kapanmasını etkileyici ve dengeleyici çalışmalar ile birlikte tasarım geliştirilerek ürünün flatpack ile ambalajlanması incelenektir. Kurgulanan senaryoda öncelikli olarak yayın doğru bir düzlem üzerinde kapanmasını sağlayıcı yay yatıklık değerleri incelenmiştir. 3 mm üzerinde yay yatıklığının presleme esnasında düzlemsel kapanmayı engellediği ve klavuzlamalara rağmen yatak konstrüksiyonun kayarak deforme olmasına sebep olduğu incelenmiştir. Yay formunu değişikliği ilk parametresi yay yatıklık değeri maksimum 3 mm olması gerekliliği tespit edilmiştir. Yayın sertliğinde ilk etkili faktör olan göbek çapı değeri incelenmiştir. Mevcut durumda üretilen göbek çapı değerinin flatpack metodu için dar olduğuna karar verilmiş, yapılan testlerde bu değerin 51,5 mm çaptan 53,5 mm çapa kadar genişletilmesi ile kapanmanın doğru olabileceği tespit edilmiştir. Kapanma sırasında sertlik değerini optimumda tutabilecek bir diğer parametre olarak ısıl işlem süresi incelenmiştir. Isıl işlem süresi yay çökme miktarını ve tekrarlı basma testlerinde geçerliliği sağlaması için ilk etkili parametre olan bir değerdir. Basma testleri ve yay çökme miktarını sağlayıcı optimum değer yapılan denemeler ve testler ile tespit edilmiştir. Bu yay spektlerinin bütünü ile düzlemsel olarak düz kapanabilir ve tam kapanma sağlayabilir bir ürün geliştirilmesi yapılması planlanmıştır. Flatpack sırasında karşılaşılabilecek sorunları tespit ederek gidermek adına simülasyon ve testler uygulandı. Ürünlerin önce ve sonraki sertlik değerleri ve grafikleri incelemeye alındı. Tam kapanma ve baskılama sırasında yay kapanma hareketi izlendi. Oluşan kaymaları en aza indirmek adına, makine üzerindeki çemberleme şişlerinin dışında klavuzlama şişlerinin de kullanımı ile yatak kapanması sırasındaki kapanma yönü dışındaki kuvvetlerin engellemesi planlanmıştır. Bu kapsamda şiş delik tasarımları revize edilerek köşe bölgelerde ve alt üst bölgelerdeki çemberin mukavemetsiz kaldığı orta bölgede klavuzlama şişleri yerleştirilmesi tasarlanmıştır. Flatpack ambalajlama esnasındaki şiş bölge tasarımları ve yay formundaki tasarımlarla 6 boğuma sahip 2,45 mm tel çapındaki sert bonel yaylı konstrüksiyon ürünlerinde yatak deformasyonunu oluşturacak ve kapanmayı engelleyecek parametreler ortadan kaldırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Flatpack Ambalajlama, 6 Boğum Bonel Yay Ambalajı, Sert Bonel Yay Ambalajlama, Yay Form Tasarımı 


Keywords: