BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Muhammed Cüneyt ARITÜRK, Ali YARAŞ, Bilal DEMİREL
SİO2 KATKISININ PET ŞİŞE MALZEMESİNİN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Bu bildiride SiO2 katkısının PET şişenin mekanik ve kimyasal özellikleri üzerine etkisi gözlemler sonucu derlenmiştir. Saf olan PET şişe malzemesinin bazı mekanik ve kimyasal değerleri ölçülmüştür. PET şişe malzemesinin mekanik ve kimyasal özelliklerini iyileştirebilmek adına SiO2 katkılı PET şişe üretilmiş ve elde edilen SiO2 katkılı PET şişenin özelliklerini görmek için deneyler yapılmıştır. SiO2 katkı ilaveli PET şişe üretimi ile hedeflenen malzemenin mekanik değerlerini iyileştirmek, malzeme ömrünü arttırabilmek ve PET şişe endüstrisinde kullanılabilecek daha güçlü malzemeler üretebilmektir. Bu amaca binaen SiO2 katkısı çeşitli yüzdesel oranlarda(0,0125-0,025-0,05-0,1) saf PET malzemeye uygulanarak deneyler yapılmıştır. SiO2 katkısının oldukça düşük oranlarda olan kullanımı sonucu PET şişe malzemesinde mekanik iyileşmeler gözlemlenmiş ve bu iyileşmelerin kullanılan SiO2 katkısının oranına göre gösterdiği değişim analiz edilmiştir. Yapılan deneylerde saf PET şişe malzemesinin özellikleri belirlenirken bunun yanı sıra çeşitli oranlarda ilave edilen SiO2 katkı maddesinin PET şişe malzemesi üzerindeki etkileri gözlemlerle aktarılmıştır. Yapılan deneyler sonucu iyileşmenin düşük katkı maddesiyle daha iyi sonuç verdiği ve artan katkı miktarı ile bu iyileşmenin azaldığı gözlemlenmiştir. Üretilecek olan PET şişenin kullanım alanına göre istenen özellikleri kazandıracak ve istenmeyen etkileri azaltacak katkı maddeleri seçilerek üretimin yapılması önerilmektedir. Bu katkı maddelerinin belirleyebilmek için ise çok sayıda katkı maddesi ile ve farklı katkı oranları ile deneyler yapılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: PET, SiO2 , MEKANİK ÖZELLİK 


Keywords: