BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gökhan AK, Gürer KUTLUĞ, Emre KOŞAR
ŞİŞELERİN TAŞINMASI İÇİN KULLANILAN PLASTİK KULPLARDA TASARIM ANALİZİ
 
Şişelerin taşınması için kullanılan plastik kulpların dayanım ömrü ve taşıma kapasitesi geliştirilmesi gereken bir konu olarak önümüze çıkmaktadır. 5 ve 10 litrelik olarak üretilen su şişeleri, üretimden sonraki dağıtım aşamasında ikişerli olarak paketlenmekte ve market raflarında da birbirinden ayrılmadan ikili olarak tüketiciye sunulmaktadır. Alışveriş esnasında çoğu kişi sürekli bir ihtiyaç olması sebebi ile ikişerli alım yapmakta ve paketleri ayırmaya gerek görmeden taşıma işlemini gerçekleştirmektedir. Bu durum sonucunda alınan ürünler tek bir şişenin kulpundan taşınarak, bir şişeye ait kulpun iki şişe ağırlığı taşıması gerektiği görülmektedir. Tüketicinin taşıma süresi boyunca kulpun bu yüke maruz kalması ve herhangi bir deformasyon göstermemesi beklenmektedir. Gelen kullanıcı şikayetleri marketlerden satın alınan bu ürünlerin taşıma esnasında kopması ya da boyca uzaması gibi sorunları işaret etmektedir. Kulpların taşıma kapasitesi ile kullanım esnasında yıpranmasının önüne geçilmesi, malzemenin elde edildiği plastik maddenin optimum biçimde kullanılması üzerine çalışmaların gerekliliği görülmektedir. Bu çalışmada kulp üzerinde gerçekleştirilen çeşitli testler ile bulunan en iyi sonuç optimize edilerek bulunacaktır. İlk aşamada proses parametresi ve darbe gücü iyi olan HD-PE malzeme sabit tutulup, gerçekleştirilen kulp taşıma ağırlığı ve kırılma kuvvetinin tespit edilmesi işlemlerinden sonra malzeme et kalınlığının arttırılmasının tek başına yeterli olmadığı tespit edilmiştir. 10 farklı tasarım hazırlanıp Moldflow analizinde donmuş katman, kesme hızı, basınç, enjeksiyona ulaşma hızı, sıcaklık ve kaynak hatları parametreleri altında kapsamlı analizlerden ve testlerden geçirilmektedir. Belirlenen noktalarda kapsamlı analizlerin ve testlerin sonuçlarının karşılaştırılması ile esneklik ve güçlenme sağlanarak, yük dağılımında denge ve deformasyonda azalma sağlandığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Plastik kulp, malzeme kuvveti, malzeme deformasyonu, tasarım iyileştirme 


Keywords: