BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Cebeli ÖZEK, Zülküf DEMİR
SONSUZ VİDA-KARŞILIK DIŞLISI MEKANIZMALARINDA TEMAS GERILMELERININ ANALIZI
 
Sonsuz vida mekanizmaları endüstrinin, otomotiv, imalat, havacılık, inşaat gibi birçok alanında yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Buna rağmen sonsuz vida karşılık dişlilerinin imalatında ve imal edilmiş mekanizmanın çalışması sırasında, diş aşınması, dişlerin kırılması gibi birçok problem ile karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada, sonsuz vida ve karşılık dişlisi mekanizmasında temas gerilmelerinin ve emniyet katsayılarının analizi yapılmıştır. Bunun amaçla, mekanizmanın giriş gücü N=30 kW, sonsuz vida devir sayısı n1=1750 (d/d) ve karşılık dişlisi devir sayısı ise n2=200 (d/d) olarak seçilmiştir. Sonsuz vida ve karşılık dişlisinde temas etkisi ile meydana gelen gerilmelerin ve emniyet katsayılarının analizi amacıyla sonlu elemanlar modelinden yararlanılmıştır. Böylece sonsuz vida mekanizmasının maruz kaldığı yüklerin etkisi ile diş profili üzerinde meydana gelen maksimum ve minumum temas etkisinden kayanaklanan gerilmeler ve emniyet katsayıları ANSYS modelleme programı yardımıyla analiz edilmiştir. Sonlu elemanlar ve ANSYS modelleme yöntemleri ile yapılan analizlerin sonucunda, temas etkisinden kaynaklanan gerilmesinin 69,395 MPa, en düşük eşdeğer temas gerilmesi ise 4,9679 MPa, maksimum kayma en büyük eşdeğer gerilmenin 38,506 MPa ve en düşük kayma gerilmesinin ise 2,7507 MPa olduğu tespit edilmişlerdir. Ayrıca, sonlu elemanlar ve ANSYS analiz modelleme yöntemleri ile yapılana analizler sonucunda elde edilen emniyet katsayıları, eşdeğer emniyet katsayısı 14,545 ile 2,2338 ve kayma emniyet katsayısı ise 14,545 ile 1,9596 arasında olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sonsuz Vida Mekanizmaları, Temas Gerilmesi Analizi, Sonlu Elemanlar Analizi 


Keywords: