BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Füsun DOBA KADEM
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAKLAŞIM: MEKANİK GERİ DÖNÜŞÜMLE ELDE EDİLMİŞ PAMUK LİFİ KATKILI ÖRME KUMAŞTA SEÇİLMİŞ PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Sürdürülebilirlik, çevre değerlerinin ve doğal kaynakların akılcı yöntemlerle kullanılması ilkesiyle ekonomik gelişmenin sağlanmasını amaçlayan çevreci dünya görüşü olarak tanımlanmaktadır. Son yıllarda insan kaynaklı emisyonların neden olduğu karbondioksit konsantrasyonlarındaki artış, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sorumlusu olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, atmosferdeki sera gazı birikiminin iklim değişikliğine etkileri ve dünya üzerindeki olumsuz sonuçları ile ilgili çalışmalar her geçen gün artmaktadır. Karbondioksit konsantrasyonunun atmosferde 2 katına ulaşmasının +2,5 °C küresel ısınma oluşturabileceği ve bu durumun 2100 yılına kadar sürmesi halinde deniz seviyesini ortalama 70 cm yükseltebileceği en dikkat çekici bilimsel çalışma sonuçları arasındadır. Tekstil sektörü, başta hazır giyim olmak üzere ev tekstili, dekorasyon, ambalaj ve otomotiv gibi birçok sektöre hammadde sağlaması nedeniyle dünya çapında hala lokomotif sektörler arasındadır. Tekstil sektörü dünya üzerinde çok büyük bir ekonomik değere sahip olmakla birlikte ayrı oranda da çevresel kirliliğe yol açmaktadır. Tekstil ve hazır giyim sektörü özellikle son yıllarda çevresel zararlar, atıkların minimize edilmesi, yeniden kullanım (re-use, up-cyle, down-cycle) ve geri dönüşüm (re-cyle) çalışmaları üzerine hızlı bir ivmelenme sergilemeye başlamıştır. Tüketici öncesi ve tüketici sonrası atıkların geri dönüşüm işlemi, özellikle tekstil sektöründe, uygulamada yaygın olarak tercih edilmeye başlanmış ve sürdürülebilir ürün politikasına destek vermeye başlamıştır. Bu çalışmada, üretim sırasındaki atıkların geri dönüşümünden elde edilen pamuklu ham maddeden örme kumaşın bazı performans özellikleri test edilmiş ve elde edilen sonuçlar orijinal pamuklu örme kumaş ile karşılaştırılmıştır. Hava geçirgenliği, kumaş sertliği ve kuruma davranışı, test edilen özelliklerdir. Neticede geri dönüşüm pamuklu örme kumaşların, orijinal kumaşın kullanıldığı alanlarda da kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tekstil atığı, Geri dönüşüm, Pamuk lifi, Sürdürülebilirlik 


Keywords: