BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yasemin ÇELEBİ, Hülya BÖKE ÖZKOÇ
SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL BİNALARDA YAĞMUR SUYUNUN KAZANIMI
 
Nüfusun artışı, ekonominin büyümesi, su kaynaklarının hızla tükenmesi, artan hava kirliliği, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir yapılaşmanın artmasını ihtiyaç haline getirmiştir. Sürdürülebilir yeşil binalar da en önemli faktörlerden biri suyun kullanımıdır. Yeryüzündeki canlı organizmaların %60-90 hayatın temeli olan sudan oluşmaktadır. İnsan bedeninde ise bu oranı %60-70 tir. Kısaca bir insan günlerce bir şey yemeden hayatta kalabilir fakat susuzluğa bu denli dayanıklı değildir. Bu sebeple iklim değişikliği de göz önünde bulundurularak, teknolojinin ilerlemesi ve gereksinimlerin artması ile birlikte suyun kullanımı giderek artmıştır. Suyun bilinçsizce tüketilmesi sonucunda yeryüzündeki içme su kaynakları giderek azalmaktadır. Tam da bu noktada kaynak israfını önlemek ve temiz su kaynaklarını korumak adına çeşitli yöntemler geliştirmeye başlanmıştır. Yağmur suyunun saha da toplanması ve evler de, işyerlerinde ve bahçeler de kullanma suyu olarak kullanılması önemli bir alternatiftir. Ülkemizdeki yağış oranları ve bahçe sulama, temizlik, araç yıkama, çamaşır makinesi, tuvalet rezervuarları gibi yerlerdeki kullanım suyu oranları kullanılarak hesaplamalar yapıldı. Bu bağlamda yağmur suyunu kullanımı ile hem günlük su tüketiminde tasarruf yapılmış hem de suyun kaynağından getirilmesiyle harcanan enerji miktarından büyük ölçüde tasarruf yapıldığı tespit edilmiştir. Suyun tüketimi ve korunumu konusunda toplumun bilinçlenmesi, devletin bu konuda teşviklerini artırması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki Su, varlığında uygarlıkları meydana getirirken yokluğunda ise uygarlıkların sonunu getirebilecek en temel unsurlardan biridir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Yeşil Bina, Yağmur Suyu Toplama, Yağmur Suyu Geri Kazanım 


Keywords: