BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Seve Tuğba DURMUŞ, Ahmet ÇELEBİ
SÜRDÜRÜLEBİLIRLIK YÖNÜNDEN SU AYAK İZI VE FARKLI SEKTÖRLER İÇIN UYGULAMALARI
 
Bir 21. Yüzyıl terimi olan Su Ayak İzi doğamızın en temel yapıtaşı olan suyun sürdürülebilirlik göstergesi açısından çok önemli bir yere oturmuştur. İklim değişimi gibi etkenlerle suyun kullanımı ve sürdürülebilirliği daha bir üzerinde durulması gereken konu olmuştur. Sanal su içeriği veya gömülü su, yalnızca ürünün içerisindeki saklı suyu ifade eder. Bu kavram, uluslararası veya bölgeler arası görünen su akışları bağlamında kullanılır. Bir ülke veya bir bölge bir ürünü ithal ediyorsa veya ihraç ediyorsa, suyu da sanal olarak ithal/ihraç etmektedir. Bu da genel olarak sanal su akışı ya da ticareti olarak adlandırılır. Su ayak izi ise yalnızca su hacmini değil, aynı zamanda kullanılan suyun türünü (yeşil, mavi, gri), ne zaman ve nerede kullanıldığını da gösterir. Bu bakımdan bir ürünün su ayak izi, çok boyutlu bir göstergedir. Su ayak izini hesaplamanın 3 temel bileşeni vardır. Bunlar Yeşil, mavi ve gri, su ayak izi bileşenleridir. Bunların hesaplanmasında farklı metodolojiler geliştirilmiştir. Su ayak izinin olumsuz etkilerini azaltmak ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak, su kaynaklarını kullanan tüm kesimlerin birlikte hareket etmesini gerektirir. Bireylerinde tasarruf ve bilinci önemli bir ihtiyaç olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Yaklaşan olumsuz senaryoları erteleyebilmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için farklı sektörlerde su ayak izi hesaplanmalıdır. Endüstride daha verimli su kullanımı sağlanmalı israfın önüne geçilmelidir. Evsel kullanımlarda dahi su israfını önlemek adına toplumlar bilinçlendirilmeli su kullanımı kontrol altına alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: su ayak izi, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, sanal su 


Keywords: