BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Celal ADANUR
TABANCA KABZA TASARIMINDA FONKSİYONELLİK VE ERGONOMİ
 
İlk örnekleri on altıncı yüzyılda geliştirilen tabancalar sadece metal toplar fırlatıyordu. O günden bu güne gelişen tabancalar çok farklı tür ve çapta çok farklı malzemelerden üretilir hale geldi. Hafif silah kategorisine giren tabancalar, daha çok savunma ve askeri amaçlarla kullanılsalar da günümüzde hedef yarışmaları veya avcılık gibi hobi aktivitelerinde de kullanılmaktadırlar. Tabancaların önemli avantajları, küçük ve hafif olmaları, aynı zamanda sadece savunmada değil saldırıda da iyi bir atış gücü sağlamalarıdır. Tabancaların ürettiği güç saldırganı düşürmek için yeterli, ancak geri tepme yapmayacak kadar az olmalıdır. Kullanıcı ile silahın etkileşim noktası ise kabza bölümüdür. Bu nedenle silah seçiminde kabza kısmının ele tam olarak oturmasına özen gösterilmelidir. Bu çalışmada; küresel pazarda satılması amacıyla tasarlanan bir silahın, farklı coğrafyalarda yaşayan insanların antropometrik ölçüleri, kişisel tercihleri ve operasyonel kullanım gereksinimleri dikkate alınarak en verimli tutuşu sağlayacak kabza tasarımının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Gövde üzerine sabitlenebilen farklı ölçülerde kapak tasarımları düşünülmüştür. Kullanıcı profilleri; küçük, orta ve büyük olmak üzere gruplandırılmıştır. Silah gövdesi de üç farklı kabza formuna uyumlu bir platform halinde tasarlanmıştır. Kabza üzerinde tutunma yüzeyini artırmak için yapılan çalışmalarda biyomimikri biliminden faydalanılmıştır. Bu çalışmanın sonunda kullanıcıların kişisel tercihleri ve el ölçülerine göre 27 farklı kabza tutuş kombinasyonu oluşturulabilen fonksiyonel, ergonomik ve estetik bir kabza tasarımı elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kabza, Tabanca, Silah, Ergonomi, Biyomimikri 


Keywords: