BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet Fatih IŞIK, Ömer Faruk TOZLU
TARIMSAL SULAMADA KULLANILAN SU KUYULARINDAKİ SU SEVİYELERİNİN IOS/ANDORID TABANLI AKILLI AYGITLAR ÜZERİNDEN İZLENMESİ
 
Ülkemiz gibi birçok ülkede su kaynaklarının kıt olması su kullanımının hassas ve verimli olmasını gerektirmektedir. Her ne kadar su insanların vazgeçilmez bir ihtiyacı olarak görülse de tarımsal ürünler için de vazgeçilmez bir kaynak olarak değerlendirilir. Tarımsal sulama sistemleri farklı şekillerde yapılan bir uygulamadır. Bu noktada tarım ürünlerinin en uygun sulama programları ile sulanması akademik olarak farklı yaklaşım tarzlarını ortaya çıkartmaktadır. Günümüzde tarımsal sulama sistemleri üzerine yapılan çalışmalar sulama sistemlerinde hassas sulama programları üzerinedir. Bu programların amacı en uygun su miktarının belirlenmesi ve buna göre bir sulama programının oluşturulmasıdır. Bu noktada ortaya çıkan en önemli sorun suyun olup olmamasıdır. Eğer su varsa sulama programları başarı ile gerçekleşir. Su yoksa yapılan çalışmanın uygulanma şansı ortadan kaybolur. Bu çerçevede özellikle kuyu suyu ile sulama yapan yada bir depo ile sulama yapılan bölgelerde su miktarının bilinmesi sulama programlarının bu değere göre yapılması verimi etkileyecektir. Bu noktada ortaya çıkan sorun ne kadar suyun kaldığının bilinmesidir. Bu çalışma özellikle su kuyularındaki su miktarının ölçülmesi ve bu değerin gerçek zamanlı olarak izlenmesi üzerinedir. Çalışmada bu izleme akıllı aygıtlar üzerinden yapılabilecek bir şekle dönüştürülmüştür. Çalışmada temel donanım birimleri olarak bir adet seviye sensörü, bir adet programlanabilir aygıt, bir adet IOS/Android server ve bir adet yönlendirici kullanılmıştır. Çalışmanın akıllı aygıtlar üzerinden izlenmesi için programlanabilir aygıt yazılımı ve bu yazılımı akıllı aygıtlar üzerinden izleme için IOS/Android tabanlı akıllı aygıtlar için bir izleme ekranı oluşturulmuştur. Bu sayede kuyulardaki yada depolardaki su miktarına bağlı bir değerlendirme yapma imkanı ortaya çıkacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tarım, Akıllı Sulama, Su seviyesi, IOS, Android, Su 


Keywords: