BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nevzat KARA, Alp Tekin ERGENÇ, Oğuz, Can AKSOY
TEK SİLİNDİRLİ OTTO ÇEVRİMİ İLE ÇALIŞAN BİR MOTORUN PERFORMANSINA ATKİNSON ÇEVRİMİNİN ETKİSİ
 
Bu çalışmada, otto çevrimi ile çalışan bir motorun atkinson çevrimine dönüşümünün motor performansına etkisi araştırılmıştır. Çalışmada tek silindirli deney motorun performans değerleri ile bu motorun atkinson çevrimi ile 3 farklı emme supapı kapanması noktasında çalışması durumunda elde edilen motor gücü, tork, özgül yakıt tüketimi ve toplam motor verimi değerleri kıyaslanmıştır. Motorun emme subapı açılma ve kapanma değerleri, krank mili açısına bağlı olarak 10’ar derece ötelenerek emme valfi kapanma gecikmeli atkinson dönüşümü elde edilmiştir. Yapılan simulasyonlar sonucunda; referenas otto çevrimine göre ilk 10 derecelik ötelemede motor performans değerlerinde kayda değer bir değişim gözlenmemiştir. Daha sonra 10 derece daha fazla öteleme yapılarak emme subap zamanlaması toplamda otto motoruna göre 20 derece ileri alınmıştır. Bu durumda motor gücünde ve momentinde özellikle düşük devirlerde düşüş gözlemlenmiştir. Buna karşın yine düşük devirlerde özgül yakıt tüketimi azalma ve toplam motor veriminde artma gözlenmiştir. Bir sonraki 10 derecelik ötelemede ise yine düşük devirlierde motor gücü ve momentinde düşüş, yakıt tüketimi ve verimde kötüleşme gözlenmiştir. Her 3 atkinson çevrimi arasında yakıt tüketimi ve verimlilik açısından en uygun motor çevrimi Atkinson B çevrimidir. Bu motor çevrimi özellikle düşük devirlerdeki verimliliğinin yüksek olması ve düşük yakıt tüketimi yapması sonucunda hibrit araç teknolojilerinde veya motor devri sabit çalışma aralığında olan jenaratör sistemleri gibi uygulamada kullanımı aynı motorun otto çevrimi ile çalıştırılmasından daha uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Atkinson Çevrimi, Otto Çevrimi, Motor Gücü, Tork, Motor Performansı 


Keywords: