BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Osama NASIF, İlker KALKAN, Saruhan KARTAL, Sabahattin AYKAÇ
TEL ÖRGÜ TAKVİYELI TUĞLA DOLGU DUVARLARIN DAVRANIŞI
 
Ülkemiz, coğrafi konumu gereği sık sık depremlere maruz kalmaktadır. Buna bağlı olarak ortaya çıkan can ve mal kayıpları gün geçtikçe artmaktadır. Depremin olumsuz etkilerinin azaltılabilmesi adına birçok çalışma gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmeye devam etmektedir. Bu çalışmalar, hasar görmüş binanın güçlendirilmesi ya da yapım aşamasında dikkate alınması gereken tasarım esasları ile ilişkilidir. Önerilen yöntemlerin az maliyetli, pratik ve kolay uygulanabilir olması, yöntemlerin uygulanabilirliği ve yaygınlık kazanması için en önemli etkenler olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışmada, tüm güçlendirme metotlarına alternatif olarak bina yapım aşamasında tuğla dolgu duvarların düşük maliyetli, yerli üretim ve hafif olan tel örgüler ile takviye edilmesine dayalı yeni bir yöntem önerilmektedir. Bu kapsamda, 3’ü kontrol ve 6’sı tel örgü takviyeli olmak üzere toplam 9 adet ½ ölçekli dolgu duvar numunesi tersinir yükler altında test edilmiştir. Numuneler farklı çap ve göz aralıklı tel örgüler ile takviye edilerek hazırlanmıştır. Numunelerin deprem performansları dayanım, rijitlik, enerji tüketme ve yanal ötelenme oranları aracılığı ile değerlendirilmiştir. Kontrol numunelerine kıyasla tel örgü takviyeli dolgu duvarların dayanım, rijitlik, enerji tüketme ve yanal ötelenme oranları önemli ölçüde artış göstermiştir. Deneylerde tel örgü kullanılmasının bir diğer önemli avantajı olarak, duvarın bütünlüğünün korunması ve taşıma gücüne ulaşıldıktan sonra dahi duvarın dağılmaması öne çıkmıştır. Bu ekonomik yöntemin kullanılması ile yapının göçmesinin engellenebileceği ve oluşması muhtemel can ve mal kayıplarının azaltılabileceği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dolgu tuğla duvar, Güçlendirme, Tel örgü 


Keywords: