BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mutlu Tarık ÇAKIR
TERMOELEKTRİK SOǦUTMA SİSTEMLERİ
 
Teknolojinin hızlı bir şekilde geliştiği ve soğutma ihtiyacının sadece sıcaklık konforu ve gıdaların korunması amaçlı sınırlı kalmayacağı açıktır. Özellikle daha sıkı imal edilmiş dar hacimlerdeki elektronik cihazların kendi içinde ürettiği ve dışarıya yaydığı ısının uzaklaştırılması ve sıcaklık konfor sınırlarını aşan özel şartların istendiği soğutma gereksinimleri, buhar sıkıştırmalı konvansiyonel soğutma sistemlerinin dışında seçenek olan soğutma cihazlarına yönelmeyi ortaya koymuştur. Termoelektrik soǧutma sistemleri, sıcaklık dengelemesi veya ortam sıcaklığının altında bir soǧutmanın gerektiǧi uygulamalarda kullanılan hareket eden elemanı olmayan ısı pompası özelliǧi olan cihazlardır. Modern ve yüksek teknolojilerin gelişmesi ile termoelektrik soǧutucular, lazer diyotlar, mikro işlemciler, kan analiz cihazları ve taşınabilir piknik tipi soǧutuculara kadar birçok üründe karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, son zamanlarda ticari olarak çeşitli ürünlerde rastlanan termoelektrik soǧutmanın teorisi ve uygulama alanları ile ilgili temel bilgiler verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Termoelektrik, Peltier Etkisi, Soǧutma. ABSTRACT It is clear that the technology is developing rapidly and the need for cooling is not limited to temperature comfort and food preservation. Cooling requirements, which require special conditions exceeding the temperature comfort limits and removal of the heat produced and emitted by the tightly manufactured narrow volumes of electronic devices in itself, have revealed the orientation towards cooling devices, which are options other than vapor compression conventional cooling systems. Thermoelectric cooling systems are devices that have a heat pump feature that does not have a moving element, which is used in applications where temperature cooling or cooling is required below ambient temperature. With the development of modern and high technologies, we come across many products such as thermoelectric coolers, laser diodes, microprocessors, blood analysis devices and portable picnic type coolers. In this study, is given basic information about the theory and application areas of thermoelectric cooling, which has been encountered in various products commercially recently. Keywords: Thermoelectric, Peltier Effect, Cooling. * Sorumlu Yazar /Corresponding Author: tcakir@sivas.edu.tr, Tel: +90 544 313 13 0

Anahtar Kelimeler: Termoelektrik, Peltier Etkisi, Soǧutma 


Keywords: