BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Vedat TAŞDEMİR
Tİ6AL4V ALAŞIMININ ELİPTİK VİBRASYON DESTEKLİ TORNALANMASI İŞLEMİNİN SONLU ELEMANLAR ANALİZİ
 
Talaşlı imalat, imalat sektörünün vazgeçilmez metal şekillendirme yöntemlerinin başında geliyor. İşlenen parçaların yüzey kalitesi ve takım ömrünün iyileştirilmesi için birçok yeni yöntem geliştirilmiş ve geliştirilmeye de devam ediliyor. Bu yöntemlerden biri de vibrasyon (ultrasonik) destekli işleme (VAM) yöntemidir. Bu yöntemin özel bir hali olan eliptik vibrasyon destekli işleme (EVAM) yöntemi, kesme kuvvetinin azaltılması, talaş kırılmasının iyileştirilmesi ve takım ömrünün arttırılması gibi avantajları nedeniyle giderek yaygınlaşmaktadır. Sunulan bu çalışmada, konvansiyonel, vibrasyon destekli ve eliptik vibrasyon destekli tornalama işlemleri sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak iki boyutlu olarak analiz edilmiştir. Sonlu elemanlar analizleri AdvantEdge programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, 3 farklı kesici takım talaş yüzey açısı (-10°, 0°, +10°) kullanılmıştır. Vibrasyon genliği, vibrasyon destekli tornalama için X yönünde 10 μm, eliptik vibrasyon destekli tornalama için ise X yönünde 10 μm ve Y yönünde ise 5 μm olarak belirlenmiştir. Vibrasyon frekansı, tüm analizlerde hem X hem de Y yönü için 20000 Hz sabit tutulmuştur. Elde edilen analizler sonucunda en düşük kesme kuvvetlerinin eliptik vibrasyon destekli tornalama işleminde elde edildiği görülmüştür. Yine vibrasyonun takım-talaş temas bölgesindeki sıcaklık dağılımına olumlu etki yaptığı da belirlenmiştir. Ancak kesme esnasındaki maksimum sıcaklık eliptik vibrasyon destekli tornalamada oluşmuştur. Ayrıca pozitif talaş yüzey açısına sahip takımla yapılan kesme işleminde en düşük kesme kuvveti ve en iyi sıcaklık dağılımı elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eliptik vibrasyon destekli işleme, Ti6Al4V, sonlu elemanlar analizi, tornalama 


Keywords: