BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Muhammet ÇELİK, Ayşegül ÇAKIR ŞENCAN, Şenol ŞİRİN, Müberra Rüveyda KOÇAK, Beytullah ERDOĞAN
TİTANYUM ALAŞIMLARININ MİNİMUM MİKTARDA YAĞLAMA (MMY) YÖNTEMİYLE TORNALANMASINDA HBN KATKILI NANOAKIŞKAN KULLANILMASININ YÜZEY PÜRÜZLÜĞÜNE ETKİSİ
 
Bu çalışmada minimum miktarda yağlama (MMY) yöntemi ile titanyum alaşımlarının tornalama işlemi gerçekleştirilmiştir. MMY yöntemi, geleneksel soğutma yöntemlerine kıyasla talaşlı imalat ile işlemede çok az kesme sıvısı kullanılan bir yöntemdir. Ekonomik ve ekolojik açıdan geleneksel soğutma yöntemlerine göre avantajlı olan MMY yöntemine hBN nanoparçacık takviye edilerek deneyler gerçekleştirilmiştir. Kesme sıvısı olarak nanoakışkan kullanılması ile işleme performansının arttırılması amaçlanmıştır. İş malzemesi olarak özellikle işlenebilirliği zor olan titanyum alaşımları tercih edilmiştir. Havacılık, uzay sanayi, medikal, otomotiv sektörlerinde üstün özellikleri sayesinde sıklıkla tercih edilmektedir. Kesme parametrelerinin incelenmesi sürecinde zamandan ve maliyetten tasarruf sağlamak için Taguchi metodu kullanılarak deney tasarımları yapılmıştır. Taguchi L16 ortogonal dizisi kullanılarak 64 adet deney 16 adede düşürülmüştür. Bu şekilde 4 farklı kesme hızı, 4 farklı ilerleme ve kuru, sade MMY, %0,5 takviyeli MMY ve %1 takviyeli MMY olmak üzere 4 farklı soğutma yöntemi ile deneyler gerçekleştirilmiştir. Deneyler sonucunda iş parçalarının yüzey pürüzlülükleri ölçülmüş ve elde edilen sonuçlar çeşitli yöntemlerle analiz edilerek değerlendirilmiştir. Varyans analizi ve sinyal/gürültü analizi yapılarak çıkarılan sonuçlarda sade MMY yöntemine göre MMY yönteminde hBN katkılı nanoakışkan kullanılmasının yüzey kalitesini daha olumlu etkilediği gözlenmiştir. En iyi yüzey kalitesi ise %0,5 hBN takviyeli nanoakışkan ile işlemede görülmüştür. Ayrıca yapılan çalışmada yüzey pürüzlüğünü en fazla etkileyen parametrenin ilerleme olduğu belirlenmiştir. İlerleme parametresini sırasıyla soğutma yöntemi ve kesme hızının izlediği ortaya konmuştur. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.)

Anahtar Kelimeler: Minimum miktarda yağlama, Nanoakışkan, Titanyum, Tornalama, Taguchi 


Keywords: