BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Adnan AKKURT, Onur KÖLEOĞLU
TOPLAM ÜRETKEN BAKIM TASARIMINDA OTONOM BAKIM KONSEPTİ
 
Makine, donanım ve ekipmanlarda yapıcı ve koruyucu etkinliğin sağlanması, otonom yapıda sürdürülebilir bakım ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Toplam üretken bakım ise operasyonel mükemmelliği esas alan ve sürekli iyileştirmeyi sağlayan ideal bir bakım sistemidir. Bununla birlikte toplam üretken bakım malzeme, makine, iş gücü konularında oluşan fırsatları zamanında tam bir verimlilik anlayışına yöneltmektedir. Üretim misyonuyla uyumlu doğru bir bakım tasarımı kalıcı bir yapı ve kalite değeri sağlar. Bu çalışmada Toplam Üretken Bakım Sistemi kapsamında Otonom Bakım uygulamalarında anahtar bakım performans göstergelerinin gelecek projeksiyonlardaki önemi ve bakım kriterleriyle doğru iş akış tasarımı gerçekleştirilmiştir. Akıllı sistem kullanılarak imalat yapılan otomasyon hatları ve genel imalat organizasyonlarında önleyici bakım formu hazırlamak ve uygulamak, makine ve donanımların performansını üst seviyeye çıkarmak hedeflenmektedir. Ayrıca bu faaliyetlerde görev alan uygulayıcıların beceri ve yetkinliklerini sürekli gelişimini de beraberinde getirecektir. Bu bakış açısıyla bakım hiyerarşisini kitlesel bir gelişim hedefiyle teknik bir sorumluluk anlayışına dönüştüren sistem yaklaşımı ilke edinilmiştir. Otonom bakımın kültürel gelişimi otonom yapıya sahip yüksek teknolojide ve bakım ihityacı gerektirmeyen önemli ve yeni bir makine çağının geçiş temelini de oluşturmaktadır. Kayıp türü ve buna bağlı sayısal büyüklüğün bilimsel metotlarca değerlendirmeden robust oluşumlar ortaya koymak esastır. Yapılan çalışma ile Toplam Üretken Bakım Sistemi kapsamında en önemli başlangıç yapı sütunu olan Otonom Bakım konseptinin niteliği ve öneminin pratikte yaygın olarak uygulanması vurgulanmaktadır

Anahtar Kelimeler: Otonom bakım, Toplam üretken bakım, Bakım teknikleri 


Keywords: