BİLDİRİ DETAY

Abdi ATILGAN, Hatice ULUSOY, Necmi KAHRAMAN, Hüseyin PEKER
TÜKETİCİLERİN MOBİLYA STİLLERİNE İLİŞKİN TERCİHLERİ VE SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER
 
Giriş: Mobilya, insanların günlük yaşamında kullanması gereken dayanıklı tüketim mallarındandır. Günümüzde zaruri ihtiyaç olarak değerlendirilmektedir. İnsan yaşamı boyunca bulunduğu ortama göre mobilyaya gereksinim duyar. Mekanların kullanım amacına göre işlevleri de değişmektedir. Okul mobilyası, hastane mobilyası, konut mobilyaları, kent mobilyaları vb. ticari ve özel bir çok mekanın sosyal statüsüne göre farklı tasarımlar geliştirilmiştir. Aynı zamanda mekanda kullanılan mobilyaların stilleri de, tüketici sınıfının kimliğini sembolize eder. Amaç: Bu çalışmada amaç; hedef kitle olarak Türkiye’de farklı illerde şehirsel yerleşimi sağlayan alanların çok çeşitli sosyo/ekonomik düzeye ait bireylerin konutlarında tercih ettikleri mobilya stilleri(klasik/modern) ve tercih sebeplerini belirlemektir. Kapsam: Tüketicilerin gereksinme ve olanaklarının doğru saptanması, üreticilerin doğru ürünü en uygun ergonomi ve estetikte üretmesini sağlayacaktır. Tüketicilerin, mobilya stilleri ve donatı bilgisine ilişkin bilgi düzeyi satın alma kararlılığını en optimum şekilde yapmasını sağlayacaktır. Bu nedenden dolayı araştırmada kullanılan anketin bilinçli olarak yanıtlanması için, ekte klasik mobilya ve modern mobilyaya ait örnek resim sunulmuştur. Anket, Türkiye genelinde konut sahibi veya kiracı olan mobilya tüketicilerini kapsamaktadır. Yöntem: Bu çalışma, tüketicilerin mobilya stillerine ilişkin tercihlerinin incelenmesini kapsamaktadır. Örneklem kapsamında Afyonkarahisar şehrinin şehirsel yerleşimini kapsayan sosyal ve ekonomiksel düzeylere sahip 392 bireyin konutlarında tercih ettikleri mobilya stilleri (klasik/modern) ve tercih sebepleri araştırılmıştır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde sosyal iletişim araçları kullanılarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket uygulamasında mobilya kullanıcılarının farklı demografik özellikleri ve mobilya seçiminde etkili olan faktörlerini de saptamaya yönelik sorular yer almıştır. Çalışma sonunda mobilya stili tercihinde öne çıkan unsurların belirlenmesi ve yorumlanması, yüzde frekans dağılım tekniği kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada tespit edilen veri analizinde ve benzer metotlarla belirlenmiş veriler karşılaştırma amacıyla bazı istatistiksel metot uygulaması gerçekleştirilmiştir. Belirlenen amaçlarla uygulanan anketlerde, google driver hafızasından alınarak SPSS kullanılarak yüzdelik frekansın dağılımı belirlenmiş olup, elde edilen verilerin analizleri; bulgular ve tartışma kısmında yorumlanmıştır. Anket formunda tüketicilere; demografik karakteristiklerin yanı sıra tüketicinin mobilya seçiminde etkili olan faktörlerden de, konut genişliği, ürünün ekonomik olması, kaliteli olması, dayanıklı olması, modaya uygun olması, ergonomik olması, taşınmasının kolay olması, ortama uyumlu olması, pazarlama veya tavsiyelere göre mi alınmış olması, temizliğinin kolay olması, kullanım ömrünün uzun olması, gösterişli olması, estetik olması, sosyal statüye uygun olması, kullanışlı olması ve fiziksel etkilere karşı dayanıklı olması gibi sorular yöneltilmiştir. Anket sorularının yanıtı için likert ölçek yapısı (bir noktadan diğer noktaya değişen cevap seçeneğini tercih ederek tutumun/davranışların belirlendiği yapı olarak) tercih edilmiştir. Bulgular: Bu çalışma, tüketicilerin mobilya stillerine ilişkin tercihlerinin incelenmesini kapsamaktadır. Bu amaçla öncelik olarak dairelerde oturanların aylık kazançları ve daire büyüklükleri tespit edilmiştir. Bütün bu amaçlar ele alındığında sonuçların değerlendirme işlemi gerçekleştirilmiştir. Tüketicilerin tercihinde etkili olan faktörler incelendiğinde, ankette yöneltilen soruların hemen hemen hepsi “kesinlikle katılıyorum” seçeneği yüksek çıkmıştır. Tüketicilerin genellikle satın alma kriterleri arasında; mobilyanın dayanıklı olması, ekonomik (ucuz) olması, uzun ömürlü olması, taşıma kolaylığının olması, konforlu olması, temizliğinin kolay olması ve işlevsel olması (çok amaçlı kullanım, Örn: Çekyat gibi) gibi kriterleri modern mobilya stilini tercih etmesinde etkin rol oynayan faktörlerdir. Günümüzde minimalist yaklaşımlar ve daha yenilikçi düşünceler ön plana çıktığını görmekteyiz. Sonuç: Bu çalışma, tüketicilerin mobilya stillerine ilişkin tercihleri ve seçiminde etkili olan faktörlerin belirlenmesi ve yorumlanması aynı zamanda bunlar arasında ki ilişkinin faktör analizi tekniği ile ortaya çıkarılması açısından önem taşımaktadır. İkinci önemli nokta ise Türkiye‘de tasarlanıp üretilen modern ve klasik mobilya kullanım oranlarını ve seçiminde etkili olan faktörleri saptamaya yönelik müşteri profili ortaya çıkarılmış olmasıdır. Sonuçlara göre; tüketicilerin % 76, 7’si modern mobilya stilini tercih ederken % 23,3’ü klasik mobilya stilini tercih etmiştir. Buna göre tüketicilerin çoğunluğunun mobilyada modern stili tercih etmesi yenilikçi, modaya uygun ve teknolojik üstünlüklerden etkilendiği söylenebilir. Klasik mobilya, tüketiciler tarafından az tercih edilmesinin sebepleri; mobilya elamanlarının tek fonksiyonlu olması (tek amaçlı kullanım), tek parçadan oluşması ve demonte olmaması, yerini değiştirmede zorluklar yaşanması, temizliğinin zor olması, pahalı olmaması, kısıtlı mekanlarda kullanıldığından dolayı az tercih edildiği söyleyebilir. Bu çalışma, mobilya üreticisi ve pazarlamacı firmaların, üreteceği ve satabileceği mobilya grupların oranları ve müşterilerin alış-verişte dikkat etmesi gereken hususların belirlenmesi yönünden katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mobilya, Mobilya Stilleri, Tüketici Tercihleri, Klasik Mobilya, Modern Mobilya 


Keywords: