BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Evrim METİN, Oğuz Kaan ŞAHİN, Aydın ARSLAN, Kübra SAHİL
ÜÇ EKSEN TEZGAHLARDA EĞRİSEL YÜZEYLİ DIŞ KATMANLI 54 HRC SERTLİĞİNDEKİ ÇELİĞİN KÜRESEL TAKIMLARIN YORULMA SÜRESİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
 
Plastik enjeksiyon kalıpçılık sektöründe, uzun ömürlü enjeksiyon işlemleri için tercih edilen su verme sertleştirmesi uygulanarak tokluğu ve mukavemeti artırılan kalıp çekirdeklerinin enjeksiyon işlemi sonucu elde edilen numuneye bağlı olarak farklı tasarımlardan oluşmaktadır. Kalıpçılık sektöründe Cnc Dik İşleme tezgahları sayesinde istenilen çelik formları işlenebilmektedir. İşleme verimliliğinin maliyet ve zaman açısından artırılması, takım ömrünün uzatılması, kalıp tasarımlarının imalat aşamasında teknik resim doğrultusunda işlenebilmesi, enjeksiyon kalıplarının üretim geliştirme(ürge) faaliyetleri açısından önem arz etmektedir. Yapılan çalışmada ısıl işlem görerek 54 HRC sertlik değerine ulaşan, tokluk ve gevreklik oranı artırılan tasarımında dış katmanda eğrisel yüzeye sahip 1.2344 çeliğinin farklı mukavemet değerlerine sahip kesme ucu küresel takımlarda yorulma süresi araştırılmaktadır. Yüzey yapısına bağlı olarak CNC tezgahlarında takım yolu, takım çapı, çelik sertliği, aynı kalacak şekilde inceleme yapılacaktır. Cnc operasyonları Cam programları aracılığıyla yapılmaktadır. Cam Programında oluşturulacak takım yoluna uygun iki farklı mukavemet değerine sahip 10 çapında küresel uçlu kesme takımı kullanılarak 5000 devir/dakika , 2500 ilerleme mmpm ve 6000 devir/dakika 1500 ilerleme mmpm , 5500 devir/dakika 1800 ilerleme mmpm değerleri kullanılarak takım sıcaklık değişimi, takım çapı değişimi, çelik üzerinde çarpılma miktarı oranları, devir ve ilerlemeye bağlı olarak işleme süreleri, tolerans değerlerinde ölçü kontrolü farklıkları, burkulma değer farklılıkları, takım tutucusu ve pensleri üzerine uygulanan basınç miktarı incelenerek kalıpçılık sektöründe işleme verimliliği değerlendirilmesi açısından çalışmamız ortaya çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kesici Takımlar, CNC Freze, Su Verme Sertleştirmesi, Plastik Enjeksiyon Kalıpçılığı 


Keywords: