BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kazım DURAKLAR, Mustafa BURUNKAYA
ÜFLEMELİ ISITMA SİSTEMİ KULLANILAN DERSLİKLERDE COVİD-19’A KARŞI ULTRAVİYOLE STERİLİZASYON TASARIMI
 
Covid-19’un dünya geneli pandemi olarak ilan edilmesiyle özellikle yaş gurubu da göz önünde bulundurularak okullar yüksek bulaş riskli ortam kabul edilmiştir. Dolayısıyla da eğitim öğretime dünya genelinde birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde ara verilmiştir. Ancak öğrencilerin eğitim ihtiyacı sadece uzaktan eğitimle giderilemeyecek durumdadır. Bu nedenle okullar kademeli olarak öğrencilere açılmış ancak yayılımın hızlı artışı nedeniyle tedbir amacıyla tekrar ara verilmiştir. Önümüzdeki günlerde tekrar kademeli olarak açılması gündeme gelebilir. Pandeminin uzaması halinde ise okulların tekrar açılması kaçınılmaz olabilir. Bu çalışmada ülkemizde kış mevsiminin yaşandığı bu günlerde olası okulların eğitim öğretime açılması halinde öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde ders yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla üflemeli tip havalandırma sistemi veya ısıtma sistemi kullanılan dersliklerde kısmi koruma sağlanması amaçlanmıştır. Ultraviyole ışının mikrop kırıcı özelliği olduğu bilinmektedir. Çeşitli ortamlarda sterilizasyon amacıyla kullanılmaktadır. Ancak doğrudan insan görüş açısında kullanılması sakıncalı ve insan sağlığına olumsuz etki oluşturabilecek durumdadır. Covid-19’un özellikle hava akışı olan yerlerde hızlı yayılımına yönelik bir çok simülasyon çalışması bulunmaktadır. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda Ultraviyolenin üflemeli sistem içerisinde kullanılması hem insanla doğrudan temas ve gözlemini engelleyecek hem de dolaşımda olan havanın mikroplar ve diğer virüslerden izole olması sağlanacaktır. Ultraviyolenin olası etkilerinden korunmak amacıyla sensörler vasıtasıyla ortamın ultraviyole ışına maruziyeti de ölçümle gözlemlenmiştir. Ayrıca sistemin etkinliğinin ortaya konulması amacıyla akredite bir sağlık kuruluşu tarafından ortamdaki havanın mikrop ve küf ölçümleri stabil şartlar sağlanarak sistem uygulanmadan ve uygulandıktan sonra ölçülmüştür. Bu çalışma ile üflemeli sistem bulunan ortamlarda düşük maliyetli uygulanabilir güvenli bir çözüm ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Güvenli okul, Ultraviyole 


Keywords: