BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kemal SEVİNER, Nihat Sinan IŞIK
VİYADÜK AYAKLARINDA BULUNAN KAZIK GRUPLARININ YANAL VE DÜŞEY YÜK ETKİLERİNE KARŞI FARKLI YÖNTEMLERLE MODELLENMESİ
 
Literatürde kazık gruplarının yatay ve düşey yük etkilerine karşı tasarlanmasına ilişkin çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Düşey yükler altında genellikle taşıma gücü ve oturma kontrolleri yapılmaktadır. Yatay yükler altında ise hem analitik hem de sayısal yöntemlere bağlı Winkler yay modeli, doğrusal olmayan p – y yayları modelleri, sonlu elemanlar modeli ve analitik yöntemler bulunmaktadır. Bu çalışmada, örnek bir viyadük orta ayak temeli seçilerek kazık grubunun yatay ve düşey yükler karşısındaki hesapları farklı analitik ve sayısal yöntemler kullanılarak yapılmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Zemin parametreleri, (kohezyon, içsel sürtünme açısı, Poison oranı, birim hacim ağırlık, deformasyon modülü, yatak katsayıları) projeden alınan laboratuvar deneyleri ve sondajların yorumlanmasıyla belirlenmiştir. Bu zemin parametreleri, literatürde kazık gruplarının tasarlanmasına ilişkin çeşitli ampirik formüller ile kullanılarak kazıkların zemin profilindeki her düğüm noktası için yatak katsayıları bulunmuştur. Bu değerler, sonlu elemanlar yöntemi esaslı bir bilgisayar programına tanımlanmıştır. Viyadüğün üst yapısından gelen düşey yükler ve deprem durumundaki yatay kuvvetler, tanımlanan kazık grubu modellerinde, kolonların bulunduğu noktalardan etki ettirilmiştir ve kazıkların deformasyonu, taşıma gücü, kazıklara gelen eksenel yükler, kesme kuvvetleri, momentler bulunmuştur. Aynı zemin profili ve özellikleri ve üstyapı yükleri, doğrusal olmayan zemin modelleri, katı elemanlar kullanılarak yine sonlu elemanlar yöntemi ile analiz edilmiş ve kazıklarda yatay ve düşey altında oluşan kesme kuvvetleri, eksenel kuvvetler ve deformasyonlar hesaplanmış ve sonuçlar diğer yöntemler ile karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kazık Grupları, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Yanal ve Düşey Yükler 


Keywords: