BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mesut AĞKUŞ, Serhat BOYRAZ, Yasin GÖRMEZ
WEB TABANLI DİNAMIK MAAŞ ARTIŞI YÖNETIM PLATFORMU
 
Şirketlerin büyümesi ile birlikte çalışan sayısı da artmaktadır. Bu şirketler için önemli konulardan biri olan maaş zamları, toplu maaş artışı (örn. tüm çalışanlara %10), toplu sözleşme, kişinin yöneticisinin kanaati (çok öznel), hükümetlerce belirlenen merkezi artış gibi yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Ancak bu tür maaş artışları çalışanın hayat şartlarını iyileştirmeye yönelik maddi getirilerle neticelense de yöntemlerin bireysellikten uzak, çalışan performansını motive etmeye yönelik olmaması ve öznellik barındırması gibi durumlardan dolayı genellikle maaş artışıyla beklenen fayda elde edilememektedir. Bunun aksine çok büyük organizasyonlarda (holding düzeyinde çalışanı olan firmalar için) çalışanın ilgili dönemdeki katkısına ve performansına bakılarak liyakate yönelik maaş artışları çalışanları teşvik etmesi açısından daha etkili sonuçlar ortaya koysa da kişi sayısının fazlalığı genel bütçeyi yönetmek ve tüm sistemi planlamak açısından önemli zorluklar barındırmaktadır. Dolayısı ile maaş zammı belirlenirken, işverenin finansman durumu, çalışanın niteliği, ilgili pozisyonun benzer firmalardaki ücret oranları, yerelde niteliğin değeri, çalışanın yaşadığı lokasyonun ilave maliyetleri, enflasyon oranı, çalışanlar arasındaki adaletli dağılım gibi birçok parametrenin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu çalışmada, yıllık maaş artış ayarlamalarında, enflasyon, piyasa, faktör ve maaş artış oranlarının dikkate alınarak farklı bir ya da birden fazla piyasanın birbiri ile karşılaştırılmasının yapılabildiği ve tüm bunların mevcut insan kaynakları uygulamaları ile entegre gerçekleştirilebildiği istatiksel tabanlı çevrimiçi bir yazılım platformu yapılacaktır. Yaptığımız mevcut piyasa araştırmaları kapsamında, böyle bir ürünün olmadığı fakat birçok firma tarafından talep edildiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Maaş Zammı, Otomatik Maaş Yönetimi, İnsan Kaynakları 


Keywords: