BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Turgut ŞAHİN, Ali ORAL
YAPIŞTIRMA BAĞLANTILARINDA MONTAJ PERFORMANSININ DENEYSEL İNCELENMESİ
 
Yapıştırma işlemi genel olarak değerlendirildiğinde basit bir işlemdir. Yapıştırma işlemi, günlük yaşamımızda sıklıkla kullandığımız kişisel eşyaların yanında endüstriyel olarak otomotiv ve havacılık gibi önemli sektörlerde de sıklıkla kullanılmaktadır. Yapıştırma işlemi, iki parçanın birleştirilmesini sağlayan, genellikle sentetik esaslı bir malzeme ile yapılan çözülemeyen bir bağlantıdır. Geleneksel olarak montaj işlemlerinde kaynaklı, cıvatalı ve perçinli birleştirmelere alternatif olarak kullanılmaktadır. Yapının hafifliği, birleşme yerinde ek gerilme olmaması, birleştirilen malzemelerin yapılarının etkilenmemesi gibi özelliklere sahip olması nedeniyle yapıştırıcılar günümüzde birçok uygulamada yer bulmaktadır. Bu çalışmada rüzgar türbin kulesinde kullanılan bağlantı braketlerinin farklı yapıştırıcılar ile birleştirilmesinde yapıştırma performanslarının değerlendirilmesi amacıyla mekanik test çalışmaları yapılmış ve bu test çalışmalarına göre uygun yapıştırıcının seçilmesi hedeflenmiştir. Yapıştırıcıların montaj performanslarının değerlendirilmesi amacıyla rüzgar türbini iç duvarlarına monte edilen bir braket üzerinde mekanik testler uygulanmıştır. Yapıştırma işlemi yüzeyleri boyalı ve boyasız olarak ayrı ayrı test edilmiştir. Yapıştırıcı malzeme olarak üç farklı ürün kullanılmıştır. Ticari sebeplerden ötürü bildiride ürün isimleri “yapıştırıcı A”, “yapıştırıcı B” ve “yapıştırıcı C” olarak verilmiştir. Yapıştırma işlemi sonucunda çeşitli sıcaklık ve nem değerlerinde test numunelerine kesme, darbe ve yaşlandırma deneyleri yapılmıştır. Deneyler incelemeler sonucunda oda sıcaklığında en başarılı yapıştırıcının “yapıştırıcı B” olduğu, yaşlanma etkilerine karşı ise “yapıştırıcı A” ile daha başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Boyanın, mukavemet değerlerinde önemli bir etkisinin olmadığı gözlemlenmiştir. Deneylerde iki farklı kumlanmış ve çinko kaplanmış yüzeylerin yapışma performansları değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda çinko kaplanmış yüzeyin yapıştırma performansının zayıf olduğu buna karşın kumlanmış yüzeyde daha başarılı sonuçların alındığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: yapıştırma bağları, yapıştırıcı, 


Keywords: