BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşegül BOZKURT, Elvan Ender ALTAY
YAYA MEKANLARINDA YAYA KONFORUNUN SAĞLANMASI
 
Kentlerde ulaşım dokusu insanlar tarafından yaya olarak ya da taşıtlarla kullanılmakta ve ulaşım sürekliliğin sağlanabilmesi için ulaşım planlamasının kentin gelişiminin (nüfus, yapılaşma gibi) dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. Ulaşımın yoğun olarak motorlu taşıtlarla sağlandığı yerlerde, kentlerdeki taşıt izinin yayaları düşünmeden genişlediği görülmektedir. Kentin gelişimi dikkate alınmadan ortaya çıkan bu durumda yayaların şehirle ve birbiriyle iletişim kurduğu mekanlar yetersiz kalmaktadır. Bu durum kentlerde yaya mekanlarında konfor konusunda problem yaşamasına sebep olabilmektedir. Yaya mekanları; taşıt girişinin sınırlandırıldığı sokak, cadde ve meydanlarda yayaların gezmek, alışveriş yapmak vb. aktiviteler gerçekleştirmesine olanak sağlayan açık alanlardır. Yaya konforunun sağlanması için yaya mekanlarında düzenlemeler yapılmalıdır. Yayalara ait konforlu mekanlar oluşturulması ile daha doğru, güvenli, sürdürülebilir kentsel yaşam alanları oluşturulmaktadır. Yaya mekanları oluşturulurken o bölgenin doğal ve kültürel özelliklerinin göz önünde bulundurulması kullanıcılar için olumlu katkılar sağlayabilecektir. Aynı zamanda yaya mekanları her bireyin rahatlıkla kullanabileceği şekilde tasarlanmalıdır. Yayanın boyutları, hareket kabiliyeti, yürüme hızı gibi özellikler yaya mekanlarının tasarlanmasında önemli hususlardır. Bu kapsamda çalışmada yaya konforunu sağlayan durumlar Bursa tarihi kent çekirdeğindeki en uzun yaya yolu olan Cumhuriyet Caddesi’nde değerlendirilmiştir. Çalışma alanında yaya konforu; güvenlik, mikroklima, aktivite seçenekleri, temizlik ve bakım, sessizlik ve sakinlik, ulaşım ağı başlıkları altında incelenmiştir. Ticari açıdan yoğun alan kullanımlarına sahip yaya mekanında yaya konforunu etkileyen problemlerin güvenlik ve gürültü olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bursa, yaya mekanları, yaya konforu, ulaşım 


Keywords: