BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Oğuzhan BENLİ, Uğur KESEN, Serkan KOÇAK, Tolga BALCI
YENİ YÖNETMELİKLERE UYGUN HİDROLİK ASANSÖR TASARIMI
 
Günümüzde yaşadığımız binalar artık yüksek katlı olmuştur. Bu nedenle insanların dikey taşımacılık yapan sistemlere olan ilgisi artmıştır. Asansörler, kılavuz raylar arasında hareket eden bir kabin veya platformdan oluşan, iki veya daha fazla durak arasında insan ve yük taşıyan sistemdir. Bu genelleme çerçevesinde tanıma uygun 20 den fazla asansör çeşidi bulunmaktadır. Hidrolik Asansörler, tahrik gücü olarak hidrolik sistemlerin kullanıldığı asansörlerdir. Direkt olarak hidrolik tahrikli olabileceği gibi endirekt olarak hidrolik gücün kullanıldığı palangalı sistemlerde de tahrik edilen çeşitleri kullanılmaktadır. Bu konudaki gelişmeler hidrolik asansörlerdeki maliyetleri düşürmüş ve gerek yolcu, gerekse yük taşımacılığında daha geniş bir alanda kullanılmaya başlanmıştır. Yatırım maliyeti yüksek olmasına karşılık bakım maliyetlerinin düşük olması, daha az arıza yapması, makine dairesi gereksinimlerinin esnek olması gibi nedenlerle birçok tesiste tercih sebebidir. Eylül 2017 tarihinde yürürlüğe giren TS EN 81‐20:2014 ve TS EN 81‐50:2014 standartları ile hidrolik asansör tasarım optimizasyonu zorunlu hale gelmiştir. Hidrolik asansörler, yük veya insan taşımasına, kaldırma kapasitesine, tesis edilecekleri binaların yüksekliğine ve bina fonksiyonuna göre kuyu dizaynı yapılmaktadır. Bu çalışmada direkt veya indirekt tahrikli asansörlerdeki süspansiyon karkası tasarımı gerçekleştirilmiştir. Ön tasarım çalışmaları Autodesk inventor bilgisayar programında yapılmıştır. Yapılan tasarım çalışmasında gerekli mukavemet analizleri gerçekleştirilmiştir. Yeni tasarımınla, üretimdeki kaynak prosesleri, üretim ve kurulum işçiliği süreçleri azaltılmıştır. Gerçekleştirilen iki prototip arasındaki farklılıklar belirtildi. EN-81-20/50 Standardının hidrolik süspansiyona getirdiği kriterler değerlendirilmiştir. Bu çalışma Bulut Makina Asansör San. Ve Tic. Ltd. Şirketi Tasarım merkezince projelendirilerek gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hidrolik Sistemler, Mukavemet, Asansör 


Keywords: