BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nurşah KÜTÜK, Sevil ÇETİNKAYA
YEŞİL SENTEZ İLE NANOMALZEME ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ VE KULLANIM ALANLARI
 
Nanobilim, modern bilimdeki en önemli araştırma ve geliştirme alanlarından biridir. Son yıllarda, nanoteknoloji araştırması, fizik, kimya, biyoloji, malzeme bilimi, eczacılık ve tıpla ilgili disiplinler arası bir teknoloji olarak ortaya çıkmaktadır. Geleneksel yöntemlere alternatif olarak ortaya çıkan, verimli, ucuz, çevre dostu ve kolay uygulanabilir bir yöntem olan Yeşil Sentez, nano malzeme üretimi alanında önemli bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Yeşil çay, siyah çay, zencefil, zerdeçal, nar, limon, gül suyu, ıspanak, karanfil, tarçın gibi bitkilerin özütlerini kullanarak, demir, kalay, bakır, çinko, palladyum, mangan, gümüş ve altın gibi pek çok metalin ve oksitli formlarının nanoparçacık sentezi ile uygulamalarının yanısıra karbon temelli bir malzeme olan grafen oksitin indirgenmesi gibi çeşitli uygulamaları da içeren pek çok çalışma bulunmaktadır. Bitkilerin yaprakları, gövdeleri veya köklerinin içerdiği toplam fenolik asit, flavonoid, tanin, terpen, kumarin, likopen, vitamin, karotenoid ve antosiyanin gibi fitokimyasallar indirgeyici ajan olarak kullanılmaktadır. Hazırlanan nanoparçacıklar, gaz sensörü, boya ve atık giderimi, adsorpsiyon ve ilaç salım sistemi gibi pek çok farklı alanlarda kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Yeşil Sentezde kullanılan bitki ve mikroorganizmaların indirgeyici ajan olarak kullanılmasının sebeplerini araştırarak, Yeşil Sentezi etkileyen sıcaklık, pH, karıştırma süresi, özüt derişimi gibi parametreleri ve kullanıldığı uygulama alanlarını açıklayarak incelemektir. Bu derleme hazırlanırken ulusal ve uluslararası kaynaklar incelenerek Yeşil Sentezin avantaj ve dezavantajları araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yeşil Sentez, Metal Nanoparçacıklar, Polifenol 


Keywords: