BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İlter KİLERCİ, Ece MUTLU, Tuğçe YAĞCI, Adem KORKMAZ, Osman ÇULHA
YÜKSEK BASINÇ FİLTRELERİNDEKİ HİDROLİK SİSTEM PARÇASININ SOĞUK DÖVME PROSESİ TASARIMI
 
Çalışmaya konu olan ürün, yüksek basınç filtrelerinde hidrolik sistem parçası olarak kullanılmakta ve hidrolik sistemin bütünlüğü açısından kritik önem arz etmektedir. Kullanım yerine bağlı olarak yüksek mukavemet gerektirmekte olup, yüksek gramaj ve hassas boyutsal tolerans değerlerine sahip bir iş parçasıdır. Bu iş parçası soğuk dövme yöntemiyle daha yüksek kuvvetlerle ve boyutsal kararlılıkta üretilebilmektedir. Bu çalışmanın itici gücünü, soğuk dövme yöntemi ile üretimlerde maliyetten sağlanan kazanç, hidrolik sistemlerde kullanılan bileşenlerin fiziksel ve mekanik özelliklerinin geliştirilmesi ve halihazırda kullanılan metot ile hammadde, enerji ve işgücüne dayalı maliyetlerin minimize edilmek istenmesi gibi parametreler oluşturmaktadır. Bu çalışma, sırasıyla, beklenen fiziksel ve mekanik özellikleri sağlayacak hammadde ve kalıp malzemesi seçimi, yeni ve özgün kalıp ve ürün tasarımları, simülasyon destekli ürün imalatı ve test ve karakterizasyon faaliyetleriyle gerçekleştirilmiştir. Proses ve ürün tasarımı ile ilişkili deformasyon kuvveti, malzeme akışı, hasar oluşumu tespiti, gerilme ve birim şekil değişimi ilişkisi, artık gerilmeler, sıcaklık dağılımları ve son ürün boyutsal değişimi gibi parametreler hakkında sanal veri deposu oluşturulması ve yeni prosesin uygulanabilirlik ve verimlilik açısından değerlendirilmesi amacıyla, bilgisayar destekli sayısal simülasyon programlarından faydalanılmıştır. İş parçanın soğuk şekillendirilmesi sırasında, parça geometrileri, pres ve zımba özellikleri, kalıbın malzemesi, geometrisi ve elastik deformasyonu, yüzey işlemleri, tufal uzaklaştırma, hammadde boyutlandırması gibi hususlar dikkate alınarak proses gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında, yeni ve özgün bir proses tasarımı geliştirilmiştir. Ayrıca, hidrolik sektöründe hizmet verecek, fiziksel ve mekanik özellikleri iyileştirilmiş, kalite standart ve gerekliliklerini, müşteri istek ve beklentilerini karşılayan, katma değeri yüksek, mevcuttakine kıyasla daha az operasyon sayısıyla üretilmiş yeni ürünlerin üretilebilirliği doğrulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: soğuk dövme, hidrolik, simülasyon, sonlu elemanlar yöntemi, optimizasyon. 


Keywords: