SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Tuba Nur EVK, idem KIVILCIMDAN MORAL
 


Keywords:AIR METALLERN ALGNAT-NANO ZNO BONCUKLARI LE GDERM
 
Su kirlilii, nfus art ve kentlemeyle birlikte nemli bir evre sorunudur. Ar metaller ise su kaynaklarndaki nemli kirleticilerden biridir. Bu yzden doaya salnmadan nce artlmas gerekmektedir. Alternatif bir artma yntemi olan adsorpsiyon, ar metalleri azaltma potansiyeline sahip, evre ile uyumlu, ucuz ve gvenli adsorbentler kullanldnda uygun bir tercihtir. Alginatlar kahverengi alglerden ekstrakte edilen doal polimerler olup, mannuronik asit (M) ve guluronik asit (G) monomerlerinden olumaktadr. Nanomalzemeler ise genel olarak yksek yzey alanlar ile etkinlii olduka iyi olan materyallerdir. Alginat gibi ar metal gideriminde de etkinlii olan bir materyalle birlikte nanomalzeme kullanmnn avantajl olaca dnlmektedir. alma kapsamnda alginat ile nano ZnO materyalleri birletirilerek boncuklar oluturulmutur. Daha sonra bu boncuklar kark ar metal zeltisinin artm iin kullanlmtr. Maksimum adsorpsiyon kapasitesinin belirlenmesi iin farkl ar metal deriimlerinin etkisi incelenmi ve veriler Langmuir, Freundlich adsorpsiyon izotermleri ile deerlendirilmitir. Takiben adsorbentin pratikte kullanmna k tutmak adna srekli akla alan kolon deneylerin yrtlmtr. Deneylerde 10 mg/L deriiminde kark metal zeltisi sabit ak hz (5 ve 0,5 ml/dk) ile sisteme yklenmi ve metallerin giderim verimleri ICP-OES ile yaplan lmlerle incelenmitir. Sonulara gre Langmuir izoterminin korelasyon katsays 1e daha yakn olduu iin uyumlu bulunmutur. Adsorpsiyon kapasitesi srasyla Pb+2, Cu+2 ve Cd+2 metalleri iin 76,3 mg/g, 44,4 mg/g ve 24 mg/g olarak hesaplanmtr. Srekli sistem deneylerinde 0,5 ml/dk ile en iyi giderim verimi elde edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyon, alginat, bakr, kadmiyum, kurun, nano-ZnO