SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Esin ZEK
 


Keywords:AKUAPONK SSTEMLERDE RETM TEKNKLER
 
Hidroponik (Topraksz tarm) ve kapal devre yetitiricilik sisteminin kombinasyonu olan akuaponik sistemler, geleneksel deniz rnleri retim yntemlerine evre dostu yeni bir alternatif retim sistemidir. Su rnleri yetitiriciliinde kullanlan suyun hidroponik sistemlerde yeniden kullanlmas esasna dayanmaktadr. Bu sistemlerin temel amac, su rnleri yetitiriciliinde kullanlan suyun kirlilik ykn azaltmak veya ortadan kaldrmaktr. Bu sistemde, srdrlebilir bir balklk ve sebze retimi bir arada salanm olur. Akuaponik sistemlerin su kullanm verimlilii, besin kullanm verimlilii, srdrlebilir doas, tek bir girdi kaynandan (balk yemi) iki rn retme kabiliyeti ve azaltlm evresel etkisi gibi pek ok avantaj vardr. Bununla birlikte, maliyetlerin yksek olmas ve srekli kontrol gerektirmesi gibi dezavantajlar da bulunmaktadr. Akuaponik sistemler tasarlanrken farkl retim teknikleri uygulanabilir. Bu teknikler; ortam yatak teknii, besleyici film teknii (NFT, nutrient film technique) ve derin su kltr (DWC, deep water culture) tekniidir. Genel olarak, stoklama ve ekim younluklar daha yksek olduu iin daha fazla balk ve sebze verimi salayan derin su kltr ve besleyici film teknii sistemleri ticari retim iin en yksek potansiyele sahiptir. Ortam yatak sistemi ise, daha dk bir stoklama younluuna sahiptir. Akuaponik sistemler, gelimekte olan olduka yeni srdrlebilir bir gda retim sistemi olup, bu konuyla ilgili snrl sayda alma vardr. Bu almada, akuaponik sistemlerdeki retim teknikleri hakknda aklayc bilgiler verilmitir.

Anahtar Kelimeler: Akuaponik, Hidroponik, Srdrlebilir, retim