SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ayenur Pnar ahin, idem KIVILCIMDAN MORAL
 


Keywords:ALGNAT-YUMURTA KABUU BONCUKLARI LE AK RETM TESS ATIKSUYUNDAN KURUN GDERM
 
Endstrilemenin yaygnlamas teknolojik alanlarda katk salamasnn yan sra evresel kirlilie de sebep olmaktadr. Endstriyel atksularda bulunan en zararl kirleticilerden biri ar metallerdir. nemli bir sanayi kolu olan ak retim tesisi atksular da yksek ar metal konsantrasyonuna sahip olmas sebebi ile alc ortamlara dearj edilmeden nce gerekli standartlara uygun hale getirilmelidir. Bu amala eitli artm metotlar bulunmaktadr. Adsorpsiyon verimli ve kolay uygulanabilir bir yntem olmas sebebiyle pek ok kirleticinin giderilmesinde tercih edilmektedir. Son zamanlarda evre dostu, ekonomik ve atk materyallere olan ilginin artmas ile adsorpsiyon sistemlerinde bu tr materyallerin adsorbent olarak kullanm yaygnlamtr. Yumurta kabuu porlu yaps sayesinde adsorpsiyon sistemlerinde deerlendirilmesi durumunda yksek verim elde edilebilme potansiyeline sahip bir atk materyaldir. Dier yandan kahverengi deniz yosunlarndan elde edilen, yksek porlu yapya sahip alginatta ucuz ve evre dostu bir alternatiftir. Bu nedenle alma kapsamnda alginat ve yumurta kabuklar birletirilerek kompozit boncuklar oluturulmu, kesikli ve srekli reaktrler kullanlarak ak retim tesisi atksuyu artmnda test edilmitir. Kesikli deneyler sabit evresel koullarda bir gn sre ile gerekletirilirken srekli deneyler 28 gn boyunca 3 mL/dk ak hznda yrtlmtr. Her iki deney grubunda alnan numunelerde kurun giderim verimi ICP-OES ile yaplan lmlerle deerlendirilmitir. Sonular daha nce sentetik atksu ile etkinlii deerlendirilen alginatyumurta kabuu boncuklarnn gerek atksudan ar metal gideriminde de baarl bir ekilde kullanlacan gstermitir.

Anahtar Kelimeler: Artm, Ar metal, Atksu, Biyopolimer