SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Bar KESKN, Hasan UKURCU, Glah YALIN, irin ADA, Hasan ZELK
 


Keywords:ALMNYUM PROFL KESME MAKNELERNDE KESME KUVVETLERNN MODELLENMES
 
Alminyum kesme makineleri zellikle rayl sistemler, otomotiv ve inaat sektrlerinde olduka yaygn olarak kullanlmaktadr. Bu makineler seri retim koullarna gre esnek olarak tasarlanabilen ve retilebilen makineleridir. Bu makineler sadece Alminyum ekstrzyon malzemelerin kesme ilemlerinde deil ayn zamanda ahap, pvc gibi malzemelerin de kesme ilemlerinde kullanlmaktadr. Bu makinelerde kesme kuvvetleri kesilen malzemenin zelliklerine gre deiiklik gstermektedir. Kesilen malzeme ahap ise ortaya kan kesme kuvvetleri daha dk deerde llrken, PVC veya Alminyum ekstrzyon malzemelerin kesilmesinde ise bu kesme kuvvetleri daha yksek deerlerde llmektedir. Bu kesme kuvvelerinin malzemeye gre deiimi analitik olarak modellenmi ve sonlu elemanlar yntemi ile desteklenerek analiz edilmitir. Bu almada, dairesel testere kullanlarak alminyum profillerin kesme ilemlerinde ortaya kan kesme kuvvetlerinin belirlenmesi ve kesme mekaniinin gelitirilebilmesi iin modellenmesi amalanmtr. Bylece, tasarm aamalarnda kullanlabilecek tasarm parametreleri elde edilecektir. Ayrca bu almada, kesme kuvvetlerinin analitik modellenmesi sonlu elemanlar yntemi ile desteklenmitir. Elde edilen sonulara gre retilen profil kesme makinelerinin daha verimli almas salanm olacaktr. Gelecek almalarn planlanmas asndan ise modellenen kesme kuvvetlerinin bir deney dzenei ile llmesi ve modelleme sonular ile karlatrlarak hata analizlerinin yaplmas planlanmaktadr. Sonu olarak, kesme kuvvetlerinin modellenmesi, analizi ile tasarm sreleri belirlenmi olacaktr. Bu parametreler dorultusunda da ilenen malzemelere bal optimum kesme parametrelerinin belirlenmesi ve termal zellikler gibi dier parametrelerin belirlenmesi salanacaktr.

Anahtar Kelimeler: Kesme kuvvetleri, CNC makineler, Profil kesme makineleri, Dairesel testerler