SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Dilara BERK COŞKUN
 


Keywords:ANAOKULU TASARIMLARINDA SINIRLARIN KALDIRILMASI: FUJI ANAOKULU ÖRNEĞİ
 
0-6 yaş grubunu kapsayan okul öncesi dönem, çocukların öğrenme kapasitelerinin en yüksek seviyede olduğu dönemdir. Bu yaş aralığı, çocukların kişiliklerinin geliştiği, kendilerini tanımaya başladıkları ve yeteneklerini keşfettikleri için yaşamlarındaki en önemli dönemdir. Bu yaş grubunda bulunan çocuklar, fiziksel aktiviteleri gerçekleştirebilecekleri açık alanlara ve oyun oynayabilecekleri mekanlara ihtiyaç duymaktadır. Eğitimin ve gelişimin sağlıklı sürdürülebilmesi için, okul öncesi eğitim yapılarının çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanması gerekmektedir. Bu çalışmada, Dünya’nın en iyi anaokulu olarak kabul edilen Fuji Anaokulu araştırılmış ve tasarım kriterleri irdelenmiştir. Fuji Anaokulu 2007 yılında, Tezuka Mimarlık tarafından Tokyo’da inşa edilmiştir. Yapının tasarımında, çocukların koşmayı sevdiği düşüncesinden yola çıkılmıştır. Bu bağlamda çocuklar için sonsuz koşma imkanı tanıması amacıyla oval biçimde tasarlanmıştır. Çocuk ölçeğine uygun bir şekilde kat yüksekliği düşürülmüş ve tek katlı olarak planlanmıştır. Binanın oval teras çatısı ve iç avlusu çocuklar için oyun mekanı olmuştur. Arazide bulunan Zelkova ağaçlarının yapıya dahil edilmesiyle, doğayla iç içe geçmiş bir tasarım ortaya çıkmıştır. Binanın içinden geçen Zelkova ağaçlarının yanında bulunan koruyucu fileler, çocukların zıplamasına ve tırmanmasına olanak sağlamaktadır. Sınıfların aralarında duvar bulunmamakta, mekanları belirginleştirmek için yalnızca mobilya olarak kutular kullanılmaktadır. Bu durum, geleneksel eğitim yapılarındaki duvar kavramına yeni bir yaklaşım sergilemiş olup, kapalı duvar hissinin oluşturduğu sınırları ortadan kaldırmıştır. Bu çalışmada, çocukların fiziksel aktivitelerini destekleyecek mekanlar sağlayan ve sınırların kaldırıldığı bir okul olan Fuji Anaokulu’nun tasarımında dikkate alınmış olan özellikler incelenmiş ve yorumlanmıştır. Çalışmada okul öncesi dönemdeki çocukların fiziksel ve bilişsel gelişimlerini destekleyecek mimari tasarımların önemi vurgulanmış ve ülkemizde yapılacak olan anaokulu yapıları için yeni bir bakış açısı ortaya koymak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anaokulu tasarımı, Çocuk, Fuji anaokulu, Sınırların kaldırılması