SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

brahim AKSOY, Hamza ENGL
 


Keywords:AZOT GAZI LE YAPILAN ARINDIRMA LEMLERNDE VAKUM ZELLNN LEM SRES VE KURU GAZ SARFYATI ZERNE ETKSNN DENEYSEL ARATIRMASI
 
Elektronik, optik ve yksek voltajl lazer sistemlerde (gece gr gzlkleri, at yeri tespit sistemi, gece gr silah nianghlar, termal silah drbnleri vb.) zamanla youma problemi yaanmaktadr. Bu mhimmat ve ekipmanlarn tamamna youma/nem sorununun giderilmesi iin periyodik olarak arndrma ilemleri yaplmas gerekmektedir. Azot gaz kuru bir gaz olma zelliinden dolay pek ok sektrde sprme kurutma, soutma, basn testi gibi pek ok farkl amala kullanlmaktadr. Mhimmat ve ekipmanlardaki youmay gidermek amacyla azot gaznn kuru gaz olma zelliinden faydalanlarak bu ekipmanlarn iine azot gaz doldurmak suretiyle nemin ortamdan uzaklatrlmas ve net bir grnt elde edilmesi salanmaktadr. Ancak, ekipmanlarn iine azot gaz verilirken gerekli iy noktas deerine ulamas ok zaman almaktadr. Bu durum ciddi miktarda zaman kaybna yol amaktadr. Yaplan almada, mhimmat ve ekipmanlarn yaplan periyodik temizleme ilem srelerinin ksaltlmas ve harcanan azot gaznn azaltlmas iin vakum yntemi zerinde allmtr. alma iki aamadan olumaktadr. Birinci aamada iki farkl i hacme sahip numune iin vakum zellii altrlmadan iy noktas deerinin -20C deerine ulamas beklenmitir. kinci aamada ise ayn numuneler zerine vakum zellii kullanlarak iy noktas deerinin -20C deerine ulamas beklenmitir. Arndrma ilem sreleri karlatrldnda vakum zellii kullanmnn ilem sresini ciddi miktarda azaltt ve buna bal olarak azot gaz tasarrufu saland ortaya konmutur. alma yaplrken Triyosys-Smart NiPU ticari rn kullanlmtr.

Anahtar Kelimeler: Azot Gaz Arndrma, Vakum, Nem Giderme, iy Noktas, Youma