SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Hayri Cihan SIDAL, Anda AKDEMR
 


Keywords:BACA GAZI RNEKLEMESNDE BTEX VOC GRUPLARININ LM BELRSZLNN HESAPLANMASI
 
Uucu Organik Bileikler (VOC) endstriyel tesislerde gerek i ortam gerekse baca gaznda ortaya kan nemli bir kirleticidir. Baca gaznda VOC gruplarndan olan BTEX parametrelerinin lmlerinde dk belirsizlikleri salamak iin uygulamada n ilem iin aktif karbon ve zc desorpsiyonundan sonra GC-MS ile BTEX parametreleri analiz edilmektedir. Bu almada, BTEX rnekleme ve analizinde belirsizlik btesi deerlendirmesi iin ISO GUM metodu kullanlmtr. ISO GUM metodunda tahmini girdi lm belirsizlikleri A Tipi ve B tipi hatalar eklinde hesaplanmtr. A tipi hata belirsizliklerinde Tekrarlanabilirlik, Ara Kesinlik ve Geri Kazanm almalar yaplmtr. B tipi hata belirsizliklerinde ise kalibrasyon, sertifikal referans malzemelerden gelen, numune rnekleme esnasnda kullanlan cihazlardan gelen ve analiz esnasnda kullanlan kimyasallardan gelen lm belirsizlikleri dikkate alnmtr. almalarda rnekleme ve analiz srecindeki tm veriler Akredite Laboratuvarda kullanlan rneklemem ve analiz cihazlarndan gelen kalibrasyon belirsizlikleri, analiz esnasnda kullanlan kimyasallardan gelen belirsizlikler ve sertifikal referans malzemelerden gelen belirsizlikler kullanlmtr. Tekrarlanabilirlik ve Ara Kesinlik almalarnda Sertifikal Referans Malzeme olarak 2000 ppm lik VOC Mix kullanlmtr. Tekrarlanabilirlik almalarnda ayn gn 10 ppm ile 7 okumal iki analist ile allmtr. Ara Kesinlik almasnda 7 farkl gnde 10 ppm ile iki analist ile allmtr. Geri Kazanm almalar 20 ppm VOC Mix ile 2 farkl analist ile yaplm ve % Bias deerleri hesaplanmtr. Netice itibariyle, bileik belirsizlik olarak numune almadan gelen belirsizlik, geri kazanm kaynakl belirsizlik, tekrarlanabilirlik belirsizlii, ara kesinlik belirsizlii ve SRM kaynakl belirsizlik dikkate alnarak toplam belirsizlikler hesaplanmtr. Toplam belirsizlik 5,00 ppm konsantrasyon iin Benzende 1,586, Toluende 1,242, etil benzende 1,355 ve o-ksilende 1,219, m-ksilende 1,169 ve p-ksilende 1,425 olarak hesaplanmtr.

Anahtar Kelimeler: BTEX, VOC, lm Belirsizlii, Baca Gaz, Hava Kirlilii