SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

brahim KARAA, Alaattin KAAL, Mehmet Okan KABAKI, Kadir AYDIN
 


Keywords:FT FAZLI ELK MALZEMEDE GER ESNEMENN BULANIK MANTIKLA MODELLENMES
 
Sac malzemeler havaclk, demiryolu, denizcilik, otomotiv ve beyaz eya gibi farkl sektrlerde yaygn olarak kullanlmaktadr. Son yllarda yksek enerji maliyetleri ve evresel kirlilik problemlerinden dolay hafif malzemeler zerine yaplan aratrmalar artmaktadr. Bundan dolay zellikle otomotiv sektrnde yeni nesil elikler olarak adlandrlan ift fazl eliklerin kullanm artmaktadr. ift fazl elikler, yumuak ferrit matrisi ierisinde yer alan martenzit fazn iermektedir. ift fazl eliklerde martenzit faz gerekli dayanm salarken, ferrit faz ise malzemenin ihtiyac olan sneklii salamaktadr. Bu sayede zellikle otomotiv sektrnn ihtiya duyduu yksek mukavemet / dk arlk dengesinin olumas salanmaktadr. Sac malzemelerin ekillendirilmesinde kullanlan tekniklerden biri de bkme yntemidir. Bu yntem kalp ve zmba yardmyla malzemenin istenilen forma dnmesini salayan sac metal ekillendirme tekniidir. Bkme yntemi iinde de kenar bkme ve V bkme yntemi yaygn olarak kullanlmaktadr. Aratrmaclar sac malzemelerde ekillendirme sonras ortaya kan geri esnemeyi nceden tahmin edebilmek iin farkl yntemler gelitirmilerdir. Bu yntemlerden birisi de yapay zek tekniklerinden olan bulank mantk metodudur. Bu almada lk ekillendirilen DP800 elik sac malzemenin V bkme kalplarnda ekillendirilmesi sonrasnda geri esneme deerlerinin bulank mantk metodu kullanlarak tahmini yaplmtr. Deney parametreleri olarak kalp as ve scaklk parametreleri tercih edilmitir. almada 30, 60, 90 ve 120 derecelik kalplar kullanlmtr. alma sonunda deneysel verilerle bulank mantk verilerinin % 90 zerinde doruluk gsterdii saptanmtr.

Anahtar Kelimeler: Docol 1400, Geri esneme, Yapay zek, Bulank mantk.