SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Selda ZOR, ule BAKIRCI ER, Muhammed Faruk GNAL, Emircan ZELKC, Mustafa AHMARAN
 


Keywords:MENTO BALAYICILI KOMPOZTLERDE, KARBONATLAMA VE DEVAM EDEN HDRATASYON REAKSYONLARININ FOTOKATALTK AKTVTE PERFORMANSINA ETKLERNN BELRLENMES
 
Dnya genelinde hava kirlilii, halk saln, evreyi ve ekonomiyi etkileyen nemli bir husustur. Hava kirliliine sebebiyet veren temel kirleticilerden birinin, atmosfere salnan azot oksit/dioksit (NOx [NO ve NO2]) olduu bilinmektedir. Fotokatalizr malzemeler (rnein: nano titanyum dioksit [TiO2]) kullanarak, farkl kaynaklardan (ultraviyole [UV], grnr, gne vb.) aa kan nlar yardmyla fotokatalitik reaksiyonlarn uyarlmas, NOx'in kirleticiliini azaltmaktadr. imento balaycl kompozitlerin sudan sonra en yaygn kullanlan malzeme olduu dnldnde, imento balaycl kompozitlere nano-TiO2 ikame edilerek, NOx'in kirleticiliini azaltan nitelikte ok fonksiyonlu imento balaycl kompozitlerin gelitirilmesi hava kirliliiyle mcadele etmek asndan deerli bir seenek olarak karmza kmaktadr. Fotokatalitik reaksiyonlar, atmosferik koullara maruz kalan imento balaycl kompozitlerin yzeylerinde gerekleen yzeysel reaksiyonlar olarak tanmlamak mmkndr. Karbonatlama ve devam eden hidratasyon reaksiyonlarnn bir sonucu olarak imento balaycl kompozitlerin atmosferik koullara maruz kalan yzeylerinin kimyasal bileimi, gzeneklilii ve mikroyaps deimekte ve bu durum fotokatalitik aktivite performans zerinde olduka etkili olmaktadr. Bu almada, karbonatlama ve devam eden hidratasyon reaksiyonlarnn, nano-TiO2 ikame edilen imento balaycl kompozitlerin fotokatalitik aktivite performans zerindeki etkilerinin incelenmesine odaklanlmtr. Bu kapsamda, 28 gn boyunca oda scaklnda (202C) ve nem altnda (%955) krlendikten sonra 78,0 MPa basn dayanma, %39,6 NOₓ indirgeme oranna ve %85,7 seicilik deerine sahip imento balaycl bir kompozit gelitirilmitir. Numuneler oda scaklnda (202C) ve nem altnda (%955) 28 gn boyunca krlendikten sonra iki farkl ortam koulu [%955 bal nem, 202C ve %655 bal nem, 505oC ve %4CO2] altnda 152 gn boyunca krlenerek belirli periyotlarda fotokatalitik aktiviteleri belirlenmitir. Numunelerin fotokatalitik aktivite performanslar, kimyasal ve mikroyapsal analizler yaplarak farkl alardan deerlendirilmi ve sonular kapsaml bir ekilde tartlmtr. Bu almann ktlarnn srdrlebilirlie byk katk salayaca dnlmektedir.

Anahtar Kelimeler: imento Balaycl Kompozitler, Fotokatalitik Aktivite, NOₓ ndirgeme, Titanyum Dioksit (TiO₂)