SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Hazal zge YILMAZ, Nevcihan DURU
 


Keywords:DERN RENME YNTEMLERN KULLANAN ERK TABANLI NER SSTEM
 
neri sistemleri doru kullancy doru rnle buluturabilme noktasnda hem kullanc deneyimi hem de iletmelerin baars asndan nemli bir konu olmutur ve olmaya da devam edecektir. zellikle pandemi sreci temel ve sosyal ihtiyalarn karlanma eklini evrimii platformlara yneltmitir. Genel kan bu durumun artarak devam edecei eklindedir. Bu noktada neri sistemlerinin destek ve baarmna kullanc ve rn tarafnda ihtiya duyulacaktr. Son yllarda eitli uygulamalarda olduka baarl sonular elde edilmesine katkda bulunan derin renme yntemlerinin neri sistemlerinde kullanlmas bu alandaki almalara yeni bir boyut kazandrm ve neri kalitesinin arttrlmasnda faydal ekillerde kullanlmtr. neri sistemlerindeki kritik sorunlardan bir tanesi veri seyrekliidir ve bu durum beraberinde souk balang sorununu da getirir. Bu sorunlarn zmnde ek bilgilerden yararlanma fikrinin kullanlabilecei belirtilmitir ancak farkl trlerde ek bilgilerin kullanlmasna dair literatrde ok fazla alma olmad grlmtr. Bu makalede ek bilgileri dahil ederek rn zelliklerini kullanan derin ierik tabanl bir neri sistemi zerine allmtr. MovieLens 1M veri setinde yer alan filmler TMDB 5000 veri setinde yer alan ek bilgiler ile birletirilmi ayrca 3952 filme ait posterler IMDB zerinden indirilerek bir poster veri seti oluturulmutur. ncelikle evriimli otomatik kodlayc modeli ile filmlerin grsel znitelikleri elde edilmitir. Sonrasnda bir otomatik kodlayc modelinde filmlere ait btn bilgilerden darboaz katmannda boyut azaltma ile elde edilen verilerin en byk olannn indeks deeri, ieriklerin ait olaca kmeyi tespit etmek iin bir indeks deeri olarak kullanlmtr. neriler, filmlerin bulunduu kme iinden sralanarak sunulmaya allmtr. Modelin geleneksel ierik tabanl filtreleme yntemlerine gre karlatrmalar da alma iinde yer almaktadr.

Anahtar Kelimeler: neri Sistemleri, erik Tabanl Filtreleme, Derin renme, Evriimli Sinir Alar, Otomatik Kodlayc