SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Merve SEYHAN, Güçlü YAVUZCAN
 


Keywords:ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELERİN ENDÜSTRİYEL TASARIM SÜREÇLERİNDE PLANLI ESKİTME STRATEJİSİNİN ROLÜ
 
Planlı eskitme kavramı, ürünlerin kullanım ömürlerinin önceden belirlenerek üretim aşamasına geçildiği ve tüketicilerin daha hızlı bir şekilde yeni ürün satın almaya yönlendirildiği bir pazarlama stratejisi olarak tanımlanabilir. Bu kavram literatüre ilk olarak 1932 yılında geçmiş olup, sanayi devrimi ile meydana gelen ‘tüketim toplumu’ kavramını destekler niteliktedir. Tüketim toplumunun gelişmesi ile birlikte ürün ve sistemlerin tasarlanmaları için yeni bir çalışma alanına olan ihtiyaç endüstriyel tasarım mesleğini ortaya çıkmıştır. Ürünler, henüz tasarım aşamasında iken bazı firmalar tarafından bir satış stratejisi olarak ve tüketimi artırmak amacı ile ne kadar süre kullanılacağına karar verilerek üretilmektedirler. Endüstriyel tasarımcıların bu sistem içerisindeki rolü ise kullanım ömrü ve onarım imkanları önceden sınırlandırılmış, yeni ihtiyaçların yaratılmasına dayalı tasarımlar ortaya çıkarmaktır. Bu çalışma esas olarak planlı eskitme stratejisi ile endüstriyel tasarım disiplini arasındaki ilişkiyi elektrikli süpürge örnekleri üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Birçok tipte sınıflandırılmış planlı eskitme stratejisinin endüstriyel tasarım süreçlerinin farklı aşamalarına etki etme durumunu incelemek hedeflenmektedir. Bu amaçla öncelikle literatür araştırması ve pazar araştırmaları yapılarak, sektörde var olan firmalar saptanmıştır. Bu firmalar içerisinden belirlenen üç firmaya ait ürünlerin teknik özellikleri incelenmiştir. Söz konusu markaların Ar-Ge yöneticileri veya endüstriyel tasarım yöneticileri ile planlı görüşmeler yapılmıştır. Tüm araştırmalar sonucunda elde edilen veriler planlı eskitme türlerine göre sınıflandırılmış ve matrisler oluşturulmuştur. Elde edilen verilere göre, örneklenen firmaların çoğunda planlı eskitme stratejisine yönelik eğilimlerin benzer olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Planlı Eskitme, Tasarım ve Tüketim, Tüketim Toplumu