SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Sinan TUN, Senem YAZICI GVEN, Emine Can GVEN, Gamze VARANK
 


Keywords:ELEKTROKOAGLASYON PROSES LE ZEYTN KARASUYUNDAN ORGANK MADDE GDERMNDE PEROKSDSLFAT VE PEROKSMONOSLFAT OKSDANTLARININ ETKS
 
Yksek konsantrasyonda organik madde ve direnli kirletici ieriine sahip zeytin karasuyu zeytin ya retimi srasnda oluan bir yan rndr. Zeytin karasuyu ieriinde bulunan yal bileenler, tanninler, polifenoller ve polialkoller gibi fenolik bileikler nedeniyle yksek toksisiteye sahip olup doal sularda renk, kt koku gibi fiziki problemlere de neden olduundan kontroll bir ekilde bertaraf gerekmektedir. Kontroll bertaraf edilmemesi halinde yer alt ve yzey sularnda kirlilie neden olma, toprak kalitesini zerinde yaayan bitkilere zarar verecek ekilde kt ynde etkileme gibi evresel riskler tamaktadr. Bu almada, zeytin karasuyunun yksek organik ieriinin etkili bir ekilde giderimi iin elektrokoaglasyon (EC) prosesini destekleyen oksidantlar kullanlarak bir artma prosesi uygulanmtr. Proses dzeneinde gei metali olarak demir elektrot tercih edilmitir. Elektrokoaglasyon prosesinin verimini arttrmak iin yksek oksitleyici potansiyele sahip peroksidislfat (PS) ve peroksimonoslfat (PMS) oksidantlar kullanlmtr. Oksidantlarn elektro sistem ierisinde aktive olmas sonucu ortaya kan slfat ve hidroksil radikalleri zeytin karasuyundan organik madde giderimi salamtr. UV nlar altnda 254 nm dalga boyunca yaplan lmler ile organik maddeyi temsilen UV254 parametresi kullanlmtr. EC-PS ve EC-PMS prosesleri UV254 giderim verimleri zerinden deerlendirilmitir. Optimum artlar altnda (pH:4, PS veya PMS dozu: 5 g/L, elektrik akm: 2 A ve reaksiyon sresi: 30 dk) UV254 giderim verimleri EC-PS ve EC-PMS iin srasyla % 87.7 ve % 83 olarak tespit edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Zeytin Karasuyu, Elektrokoaglasyon, Peroksidislfat, Peroksimonoslfat