SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ali Bura BUDAY, Selin ZIRA ZKILI
 


Keywords:EV TP NDKSYON OCAKLARDA HOMOJEN ISITMA PERFORMASININ NCELENMES VE YLETRLMES
 
ndksiyon stma, iletken malzemelerin temassz, hzl ve verimli stlmasn salar. ndksiyon stma teknolojisi gnmzde endstride, ev eyalarnda ve medikal uygulamalarda kullanlmaktadr. Verimli ve hzl stma, gvenlik, hassas kontrol ve temizlik kolayl gibi avantajlar vardr. Ev tipi indksiyon ocaklarn alma prensibi, deiken manyetik alan ile tencere zerinde s oluturulmasna dayanr. Yksek frekansl evirici kullanlarak dz spiral bobinde deiken manyetik alan oluturulur. Ev tipi indksiyon ocaklarda, maliyet-performans kriterleri gz nne alndnda yarm kpr seri rezonans eviriciler ve tek anahtarlar paralel rezonans eviriciler yaygn olarak kullanlmaktadr. Bobin tasarm da kullanlacak eviriciye gre yaplmaldr. ndksiyon ocaklardaki endktans- yk grubu; ferromanyetik tencere, dz spiral bobin, ferrit nveler ve alminyum plakadan oluur. Tencerede oluan snn kayna, tencere tabna uygulanan deiken manyetik alann oluturduu girdap akmlardr. ndksiyon snma g elektronii, kontrol teknikleri, manyetik eleman olmak zere ana blmde incelenir. Bu almada manyetik eleman tasarm kapsamnda, ev tipi indksiyon ocaklarda kullanlan bobinlerin tasarm ele alnmtr. ndksiyon ocak bobini 3 boyutlu olarak modellenmi ve ANSYS/Maxwell program ile analizler yaplmtr. ANSYS/Maxwell ierisinde bulunan Eddy Current analiz yntemi kullanlmtr. Kullanlan ferrit nvelerin saysnn, pozisyonunun, uzunluunun ve kalnlnn, endktans, ferrit nvelerin ak younluu ve tencere tabanndaki ak younluuna etkisi incelenmitir. Sarg yksekliindeki ve sarm eklindeki deiikliklerin sisteme olan etkileri incelenmitir. alma sonucunda farkl indksiyon ocak bobin tasarmlar yaplm ve tasarm iyiletirmek iin farkl tasarmlarn analizleri karlatrlmtr. ndksiyon bobin tasarmnn sonlu elemanlar yntemi kullanlarak analizlerinin yaplmas prototip srecini olduka hzlandrm ve maliyet avantaj salamtr.

Anahtar Kelimeler: Elektromanyetik analiz, ndksiyon stma, Bobin tasarm, Sonlu elemanlar yntemi