SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Rabia EDS, Beyza GNGRD, Burak BENG, Yavuz GKKU, Caner YALIN, mer Emre UAKKU
 


Keywords:FARKLI GRADE SAC MALZEMELERN SPRINGBACK DAVRANIININ NCELENMES
 
Sac metal ekillendirmede istenen rn formu preslerde bask kuvvetleri sayesinde gerekletirilmektedir. Elde edilen nihai formda rnn geometrisinin hedeflenen toleranslar dahilinde kalmas istenir. ekillendirme kuvvetlerinin etkisi kalktktan sonra sac metal malzemelerin iyapsnda elastik gerilmeler kalr. Bu elastik gerilmeler parann elastik plastik deiim gstermesine sebep olarak boyutsal sapmalarna neden olur. Parann istenen ekli ile gerilmeler sonucu deitirdii ekli arasndaki fark geri esneme (springback) olarak adlandrlr. Geri esneme, retim yapan firmalar iin zaman, maliyet, i gc kayb, dk ekil verme kalitesi gibi pek ok dezavantaj arz etmektedir. Standardize edilmesi zor olan bu problem zerinde gerekletirilecek alma iin simetrik almaya uygun olan U bkme formu seilmitir. Malzeme kalitesi ve pres hznn deiimiyle formda meydana gelen geri esneme davrannn incelenmesi hedeflenmitir. Yaplan almada be farkl sac malzeme kalitesi iki farkl pres hzyla ekillendirilmitir. retilen parann analizi AutoForm simlasyon program ve ATOS 3D lm cihaz ile gerekletirilmitir. Seilen parametrelerde AutoForm simlasyon program ile ekillendirme simlasyonu sonucu parann springback zellii analiz edilmitir. Sonu olarak parann akma dayanmnn artyla springback zelliinin artt; yumuak malzemelerde yksek hzn daha ok springback davranna sebep olduu, sert malzemelerde dk hzn daha ok springback davranna sebep olduu gzlemlenmitir. ATOS lm cihaz kullanlarak yaplan tarama ve analiz sonucunda nihai formdaki paralarn springback davran incelenmitir. ATOS lm cihaznda yaplan analiz sonucunda akma dayanmnn artyla malzemenin springback davrannn artt gzlemlenirken, deien hz deerlerinin springback davran zerindeki etkisi birbirine yakn olmutur.

Anahtar Kelimeler: Sac Metal, Sac Metal ekillendirme, Springback, U Bkme