SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Can Bülent KARAKUŞ, Demet DEMİROĞLU
 


Keywords:FİZYOLOJİK EŞDEĞER SICAKLIK (FES) DEĞERLERİNE BAĞLI OLARAK SİVAS İLİNİN BİYOKLİMATİK KONFOR ALANLARININ DEĞERLENDİRMESİ
 
Hava ve iklim; insanların günlük aktivitelerini, yaşam tarzlarını etkileyen ve yerleşim, barınma, beslenme ve sağlık gibi ihtiyaçlarını yönlendirmede etkili olan faktörlerdir. İnsanların sağlıklı ve konforlu ortamlarda yaşayabilmesi için sıcaklık, bağıl nem ve rüzgâr hızı gibi iklim parametrelerinin belirli standart değerler arasında olması gerekmektedir. Sıcaklık, bağıl nem ve rüzgâr hızı gibi iklim parametrelerine bağlı olarak değerlendirilebilen biyoklimatik konfor kavramı son yıllarda iklime dayalı çalışmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. İnsanın minimum miktarda enerji harcayarak çevresine uyumlanabildiği koşullar olarak tanımlanan biyoklimatik konfor durumu, hem çevresel iklim parametrelerine (sıcaklık, bağıl nem, rüzgar hızı) hem de biyoklimatik indekslere [Fizyolojik Eşdeğer Sıcaklık (FES), Termo Higrometrik İndeks (THİ) ve Evrensel Termal İklim İndeksi (ETİİ), Bağıl Gerinim İndeksi (BGİ), Etkin Sıcaklık (ET), Rahatsızlık İndeksi (Rİ)] bağlı olarak da ortaya konulabilmektedir. Bu çalışmanın amacı; Fizyolojik Eşdeğer Sıcaklık (FES)’a bağlı olarak Sivas ilinin 1990-2020 yılları arasını kapsayan 30 yıllık zaman süresindeki biyoklimatik konfor alanlarının mevsimsel ve yıllık olarak değerlendirilmesidir. Bu kapsamda; ilk aşamada ilgili zaman aralığı için Sivas ilinde bulunan 9 meteoroloji istasyonu için yüksekliğe bağlı FES değerleri hesaplanmış, ikinci aşamada ise Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) yazılımı olan ArcGIS 10.2 yazılımı yardımıyla bu FES değerlerine bağlı olarak biyoklimatik konfor alanlarının mekansal dağılım haritaları oluşturulmuştur. Çalışma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde; FES’e bağlı olarak Sivas ilinin biyoklimatik konfor açısından en uygun (konforlu) olan dönemin yaz mevsimi olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İklim, Biyoklimatik konfor, Fizyolojik Eşdeğer Sıcaklık (FES), Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)