SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Osman KARAHALLZ, Emre KTEM
 


Keywords:GELENEKSEL EL SANATI OLAN KANAVENN SERAMK YZEY TASARIMINDA UYGULANMASI
 
Seramik karolar, teknolojik gelimelerin salad imkanlarla beraber retim ve tasarm srecini hzl bir biimde yaplabilir hale getirmektedir. Mekan kaplama ve yaltm malzemesi olarak tercih edilen seramik karolarn niteliini glendirmitir. Ayn zamanda hzl biimde deikenlik gsteren trendlere paralel olarak tasarm ihtiyac gn getike nem kazanmtr. Bu almada; Seramik karo tercihinde bulunacak kullancnn youn olarak talep etmekte olmu olduu geleneksel motiflere, alternatif olarak kanavie desenin seramik karoya uyarlanmas amalanm ve seramik karo zerindeki tasarm gelitirmeleri erevesinde ele alnmtr. alma srecinde ncelikli olarak kanavie deseninin ileme biimi ve aratrlmas yaplm, geleneksel ileme biimi incelenmi, yurt ii ve yurtdndan eitli disiplinlere ait sanatlar tarafndan yaplm uygulamalarn teknik, biimsel olarak incelenmi ve yaplan uygulamalarn grsellerine yer verilmitir. mekanda kullanlmak zere geleneksel kanavie desenleri zerinden yola klarak oluturulan desenler gncel doal dokular zerine harmanlanp eitli boy ve ebatlarda seramik karolar zerinde denemeleri yaplmtr. Denemelerle beraber rnn hangi mekanda hangi ebatlarda kullanlabilir olduu gzlemlenip tasarm alternatifleri oluturulmutur. Alnm olan deneme rnlerinin retim teknii ve koullar hakknda izlenilen yollar incelenerek, kazanlan deneyimler belirtilmitir. Uygulamalarn mekan zerinde dijital olarak giydirme yaplp retim ve alc zeride brakm olduu deneyimler gzlemlenilmitir. Yaplan btn aratrma ve uygulama sonunda pazarlama departman ile rn yorumlanarak rnn seri retime alnp alnmamas konusunda fikre varlmtr.

Anahtar Kelimeler: Kanavie, seramik karo, geleneksel sanat, i mekan kaplama