SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Merve ZAYDIN, lker Kl, Eyp AYAN, Ekrem ALTUNCU
 


Keywords:GER KAZANIM HAMMADDELERNN PE FLM RNLERN ZELLKLERNE ETKSNN ARATIRILMASI
 
Ambalaj sektrnde ska tercih edilen termoplastik esasl filmler genel olarak ekstrzyon prosesi ile tek katmanl veya ok katmanl olarak retilebilmektedir. Her katmanda film kalnlklar ve kullanlan hammadde tr kullanm yerine bal olarak deikenlik gsterebilmektedir. Bu sayede farkl mekanik zelliklere sahip ok eitli trlerde PE filmler (LLDPE, HDPE) retilebilmektedir. Bu rnler ambalaj, paketleme, gda temasl yzeylerde koruma, saklama, ayrma ve tama amalarnda kullanlmaktadr. rn kompozisyonu ve retim parametreleri rn zelliklerini kontrol etmektedir. retim prosesi kapsamnda kontrol edilemeyen faktrler etkisi ile fire ve hurda oranlar artmakta, proses verimlilii azalmaktadr. Yeni evre standartlar ve artan rekabet ve hammadde tedarik zincirinde yaanan problemler geri dnm ve geri kazanm olgusunun nemini artrmtr. Termoplastik esasl malzemelerin en nemli avantaj olan geri dntrlebilme potansiyeli ambalaj sektrnde reticilerin zerinde younlat nemli bir alma alandr. retim atklarnn geri kazanm amacyla srasyla krma, tme, ykama ve granlasyon ilemi sonras geri kazanm hammaddelerinin rnde deerlendirilmesi yaklam ve rn zelliklerine etkisi aratrlmas gereken bir konudur. Bu alma kapsamnda ierisinde farkl oranlarda geri dnm hammaddesi ile katk malzemesi kullanlan veya kullanlmayan PE filmlerin mekanik zellikleri (ekme ve kopma) ile srtnme katsays lmleri karlatrmal olarak incelenmitir. Geri dnm potansiyeli tekno-ekonomik adan irdelenmitir. Yaplan deneysel almalar sonucunda geri kazanm hammaddelerin rn zelliklerine etkisi detayl bir ekilde incelenmi ve tartlmtr.

Anahtar Kelimeler: Termoplastik, ekstrzyon, PE film, mekanik zellikler, Geri Kazanm